Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

103 θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗΜε 3 προκηρύξεις της καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις για 103 θέσεις εργασίας με 8μηνα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
μήνες
5
202
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
203
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΤΕ
Υπάλληλοι Γραφείου (Λογιστικής)
8
Μήνες
1
204
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων
8
Μήνες
1
205
ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
3
206
ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
207
ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
3
208
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
4
209
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
210
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΤΕ
Υπάλληλοι Γραφείου (Λογιστικής)
8
Μήνες
1
211
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
8
Μήνες
1
212
ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
1
213
ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
2
214
ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
215
ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
5
216
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
3
217
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
218
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΕ
Υπάλληλοι Γραφείου (Λογιστικής)
8
Μήνες
1
219
ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
6
220
ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
221
ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων
8
Μήνες
1
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ ΑΓ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Νήσος Λέσβος
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
3
202
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Νήσος Λέσβος
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
203
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Νήσος Λέσβος
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
8
Μήνες
1
204
ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ
Νήσος Λήμνος
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
3
205
ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ
Νήσος Λήμνος
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
206
ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Νήσος Αγ. Ευστράτιος
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
207
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ
Νήσος Σάμου
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
3
208
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ
Νήσος Σάμου
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
209
ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Νήσος Ικαρία
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
4
210
ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Νήσος Ικαρία
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
211
ΑΣΠ ΧΙΟΣ
Νήσος Χίος
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
Μήνες
5
212
ΑΣΠ ΧΙΟΣ
Νήσος Χίος
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
213
ΑΣΠ ΧΙΟΣ
Νήσος Χίος
ΠΕ
Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού -Οικονομικού)
8
Μήνες
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
214
ΑΣΠ ΧΙΟΣ
Νήσος Χίος
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
8
Μήνες
1
215
ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Νήσος Σκύρος
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
2
216
ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Νήσος Σκύρος
ΔΕ
Υπαλλήλων Γραφείου
8
Μήνες
1

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Αντικηθύρων, ΤΣΠ Οθωνών και ΤΣΠ Ερείκουσας) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
2
202
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
μήνες
1
203
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος
8
μήνες
1
204
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος
8
μήνες
1
205
ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
3
206
ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΤΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρονικός
8
μήνες
1
207
ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΔΕ
Υπαλλήλων Γραφείου
8
μήνες
1
208
ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
1
209
ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
μήνες
2
210
ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
1
211
ΑΣΠ ΚΩ
ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
2
212
ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
3
213
ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
μήνες
2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
214
ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
3
215
ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
μήνες
2
216
ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΑ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
μήνες
1
217
ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΟΘΩΝΟΙ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
1
218
ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8
μήνες
1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου