Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣΣτις 10 Ιουλίου 1931 από τον τότε πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου, Δημήτριο Παπαϊωάννου, κάτοικο Γουμένισσας, ανθρακέμπορο,  κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για έγκριση το πρώτο Καταστατικού του Συλλόγου.
Αποτελούνταν από 24 άρθρα, στα οποία αναφέρονται ο τίτλος, η έδρα, ο σκοπός, τα μέσα, οι πόροι, η διοίκηση, ο τρόπος διεξαγωγής αρχαιρεσιών, οι κατ΄ έτος γενικές συνελεύσεις των μελών και επιπλέον περιγράφονται η σφραγίδα και ο τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου. Από τα βασικά αυτά στοιχεία αναφέρουμε:
Τίτλος: Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμενίσσης.
Έδρα: Γουμένισσα.
Διοικητικό Συμβούλιο: Πενταμελές.
Σφραγίδα: «… φέρουσα εν τω μέσω τον Ερμήν, κύκλω δε τας λέξεις Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμενίσσης».
Το σχέδιο του Καταστατικού αναγνώστηκε και ψηφίστηκε  από τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 26 Απριλίου 1931. Κατά την υποβολή του στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είχε ως συνημμένα:
1. Κατάσταση των ονομάτων των μελών και ιδρυτών του Συλλόγου, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σύντομο ιστορικό,
2. Βεβαίωση του Προέδρου με ημερομηνία 15-10-1931, ότι τα μέλη είναι ελεύθεροι διαχειριστές της περιουσίας των,
3. Κατάλογος των μελών του προσωρινού ΔΣ, τα οποία ήταν:
Δημήτριος Παπαϊωάννου, πρόεδρος, ανθρακέμπορος,
Δημήτριος Χρ. Ίντος, αντιπρόεδρος, παντοπώλης,
Γεώργιος Δ. Τρέγκας, ταμίας, παντοπώλης,
Θεόδωρος Περπερίδης, έφορος, υφασματοπώλης και
Σωτήριος Παπαπαναγιώτου, γραμματέας, παντοπώλης.
4. Πρακτικό με ημερομηνία 26 Απριλίου 1931 των εμπόρων και επαγγελματιών Γουμενίσσης για την απόφαση ίδρυσης του Συλλόγου, τη προσωρινή Διοικητική Επιτροπή , την έγκριση του καταστατικού και την ανάθεση στη Διοικούσα Επιτροπή να ενεργήσει τα σχετικά με την αναγνώριση του Συλλόγου..

Το Δικαστήριο του εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικείου με την υπό αριθμόν 3581/12-12-1931 απόφασή του αναγνώρισε το Σύλλογο.  

                               Για την έρευνα
 Χρήστος Π. Ίντος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ερευνητής της τοπικής ιστορίας.

Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ).