Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση ΕΣΕΕ για την συνάντηση των προέδρων των κοινωνικών εταίρων με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. κ. Β. ΝΤΟΜΠΡΟΒΣΚΙΣΗ Τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις ήταν η ακόλουθη:

Το Κεντρικό Μήνυμα της ΕΣΕΕ είναι ότι οι Έλληνες καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην επιστρέψει ξανά ο διάλογος περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την Κυβέρνηση, αλλά απομένει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο ενός «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με Ανάπτυξη και Απασχόληση».

Στόχος της Ευρώπης χρειάζεται να είναι η πλήρης απασχόληση με κοινωνική συνοχή. Έχουμε 26 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 26 εκατομμύρια ανέργους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών μελών. Αν κάθε επιχείρηση προσλάμβανε έναν άνεργο, το φάντασμα της ανεργίας θα εξαφανιζόταν από την ήπειρό μας.


1.Μνημόνιο − Το νέο Μνημόνιο δεν επιλύει της προβλήματα της αγοράς. Βασίζεται και πάλι στη γνωστή συνταγή των υπερβολικών φορολογικών επιβολών και των πολιτικών λιτότητας. Το μόνο αντίβαρο σε αυτές τις ασύμμετρες πιέσεις είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων και εξορθολογισμού του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς αναμένουν πρωτοβουλίες για οικονομική στήριξη και τη σταδιακή άρση των συνεπειών των capital controls και τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά. Εάν δεν προκύψουν περαιτέρω ανωμαλίες στην εφαρμογή των προβλέψεων του νέου προγράμματος, τότε ενδεχομένως μπορούμε να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης των Μμε επιχειρήσεων και αντιμετώπισης των πάγιων προβλημάτων τους: υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, έλλειμμα εμπιστοσύνης.

2. Κοινωνικός Διάλογος

− Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ωστόσο, κατά τα τελευταία έξι χρόνια της κρίσης, οι κοινωνικοί εταίροι κλήθηκαν να υπερβούν τα συνήθη θέματα του διαλόγου και να τοποθετηθούν σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

− Στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και συγκεκριμένα στον κλάδο του εμπορίου, οι πέντε θεσμοθετημένοι κοινωνικοί εταίροι καταφέραμε 1) να διατηρήσουμε τον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 2) να κρατήσουμε ζωντανή την Κλαδική Σύμβαση του Εμπορίου, 3) να υλοποιήσουμε από κοινού ένα σχέδιο δράσεων με τη συνδρομή του ILO για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο.

− Στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν, να απλοποιηθούν και βεβαίως να ανταποκρίνονται στις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Ασφαλιστικό Σύστημα και Εξυγίανση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

− Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών το εκτιμώμενο για το 2015 έλλειμμα ύψους περίπου 530 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με την απορρόφηση ήδη του 81,5% της κρατικής επιχορήγησης στο χρονικό διάστημα μέχρι και το πρώτο οκτάμηνο του έτους, συνιστούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Ταμείο. Εάν στα παραπάνω δεδομένα και για το ίδιο χρονικό διάστημα προστεθούν οι περίπου 545.000 οφειλέτες ποσών που προσεγγίζουν τα 10,3 δις ευρώ (με τάσεις περαιτέρω αύξησης του ποσού σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις), αντιλαμβάνεται κανείς πως η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ έχει τεθεί σε σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα, η διάκριση του αριθμού των συνολικών οφειλετών σε ενεργούς – 316.500 με χρέη 8 δις ευρώ – και σε διακόψαντες την εμπορική τους δραστηριότητα – 228.000 με χρέη 2,3 δις ευρώ – καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ριζικών αλλαγών του υπάρχοντος πλαισίου.

− Η ΕΣΕΕ έχει υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής αναμόρφωσης του ασφαλιστικού με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη "διαδοχή των γενεών" και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό.

3. Εργασιακά
Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την τόνωση της απασχόλησης, οι οποίες επικεντρώνονται:

Α. Στο μισθολογικό κόστος: Τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν για την τόνωση της απασχόλησης στο εμπόριο είναι τα ακόλουθα:

• Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας.

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο με χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία εισόδου στην εργασία.

• Φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προσωπικό τους.

Β. Στο μη μισθολογικό κόστος: Προτείνουμε συνολική μείωση 5% του μη μισθολογικού κόστους για τους συνεπείς επιχειρηματίες και παράλληλα, την αναπλήρωση των απωλειών που θα προκύψουν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την μείωση των εισφορών με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους 1 τοις χιλίοις (1‰) επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση όμως να υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Γ. Στις στρατηγικές για την Τόνωση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ: Η ΕΣΕΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει τη θέση για επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. Στις σχετικές στρατηγικές για τόνωση της απασχόλησης, κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ, προχωρώντας σε έξυπνες κινήσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ, που γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα την αγορά μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην διατήρηση θέσεων εργασίας.

4. Τραπεζικά Ζητήματα
Η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών τα παρακάτω ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

− Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών του e-banking, όπως και το αδικαιολόγητα υψηλό ποσοστό προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών τόσο στους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους.

− Τα προβλήματα στο εμπόριο από τα capital controls.

− Την ανάγκη για προμήθεια όλων των επιχειρήσεων με POS μηχανήματα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από τα 150.000 μηχανάκια POS που είναι σε χρήση σήμερα, θα απαιτηθούν άλλα 400.000 για να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

− Το έλλειμμα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

− Το πτωχευτικό δίκαιο και τη θεσμοθέτηση της "δεύτερης ευκαιρίας".

− Την αντιμετώπιση των "κόκκινων" επιχειρηματικών δανείων.

− Τη διόγκωση των ακάλυπτων επιταγών και τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του "Τειρεσία.

− Την ταύτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ 2014-20.

− Την εναρμόνιση της ελληνικής οικονομίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM).


5. Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες κάθε εμπορική επιχείρηση να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας και να μεταβεί με επιτυχία στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ενδεικτικά αναφέρω:

− Υλοποίηση δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ονομασία «FeelSafe» που αφορά στην ευαισθητοποίηση εμπόρων και καταναλωτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο.

− Υλοποίηση δράσης για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων.

− Εκπόνηση σχεδίου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την άρση των εθνικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές υπέρ των χωρών της ΕΕ.

− Εκπόνηση σχεδίου για τη βελτίωση των όρων πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2020.


πηγή: ΕΣΕΕ 

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ- ΝΕΟ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 


https://scontent-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11050799_740161949431580_9086122445963772704_n.jpg?oh=58552face1b0d076cc7007c66246cc99&oe=559DECCC
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
Έρχεται το
νέο Voucher στον Τουρισμό
για 4.000 ανέργους νέους
ηλικίας 18-29 ετών
τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου
από το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • 80 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και
 • 420 ωρών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
Δικαιολογητικά:
 • ταυτότητα
 • κάρτα ανεργίας
 • τίτλος σπουδών
 • πιστοποιητικό/α ξένης /ων γλώσσας/ων
 • πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
 • IBAN λογαριασμού τραπέζης
Υποβολή αιτήσεων
στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
σε Κιλκίς και Πολύκαστρο

ΕΔΡΑ: Δοϊράνης 56, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,  Τηλ/Fax : 23410 28705 – 29690, 23411 02185 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν. Αμύνης 37, Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Τηλ/Fax : 23430 97340

Προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος και την εξυγίανση του ΟΑΕΕΜε αφορμή τη δημοσίευση του πορίσματος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων “σοφών” για το ασφαλιστικό αλλά και την ευρύτερη διαβούλευση που λαμβάνει χώρα για την αναμόρφωση του υφιστάμενου εθνικού συστήματος ασφάλισης, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παραθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην άρση των παρατηρούμενων αδιεξόδων και στην εξυγίανση του βασικού φορέα ασφάλισης των εμπόρων, του ΟΑΕΕ.

Το εκτιμώμενο για το 2015 έλλειμμα ύψους περίπου 530 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με την απορρόφηση ήδη του 81,5% της κρατικής επιχορήγησης στο χρονικό διάστημα μέχρι και το πρώτο οκτάμηνο του έτους, συνιστούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Ταμείο. Εάν στα παραπάνω δεδομένα και για το ίδιο χρονικό διάστημα προστεθούν οι περίπου 545.000 οφειλέτες ποσών που προσεγγίζουν τα 10,3 δις ευρώ (με τάσεις περαιτέρω αύξησης του ποσού σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις), αντιλαμβάνεται κανείς πως η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ τίθεται εν αμφιβόλω. Μάλιστα, η διάκριση του αριθμού των συνολικών οφειλετών σε ενεργούς – 316.500 με χρέη 8 δις ευρώ – και σε διακόψαντες την εμπορική τους δραστηριότητα – 228.000 με χρέη 2,3 δις ευρώ – καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ριζικών αλλαγών του υπάρχοντος πλαισίου.
Η ενσωμάτωση στην κείμενη νομοθεσία προτάσεων που έχει κατά καιρούς υποβάλλει η ΕΣΕΕ, όπως η δυνατότητα μετάπτωσης από μία έως και τρεις κατηγορίες, με την καταγραφείσα συμμετοχή να ανέρχεται στους 205.000 ασφαλισμένους (εκτιμήσεις Σεπτεμβρίου 2015), μόνο ως ευεργετικές μπορούν να κριθούν τόσο για τους ενδιαφερομένους όσο και για τα οικονομικά του Ταμείου. Εάν επιθυμούμε μία πραγματική αναμόρφωση του ασφαλιστικού με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη "διαδοχή των γενεών", οφείλουμε από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, να πάμε σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι έμποροι ουδέποτε ήταν οι ευνοούμενοι, του αποτυχημένου ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι προτάσεις που ακολουθούν συμπυκνώνουν πάγια αιτήματα του εμπορικού κόσμου που μπορούν να συνδράμουν στην εξομάλυνση χρόνιων προβλημάτων ασφαλιστικού περιεχομένου, με σημείο αναφοράς τον ΟΑΕΕ. Πιο συγκεκριμένα η ΕΣΕΕ προτείνει:

1. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και όχι σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, με επιβεβλημένη την ανάγκη δημιουργίας μίας χαμηλής κατηγορίας "εισόδου" και "εξόδου". Όπως επίσης και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που σήμερα δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και ειδικότερα στις περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και στα νησιά, όπως και οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες, ενώ στην κατηγορία εξόδου όσοι έχουν συμπληρώσει τον ασφαλιστικό τους βίο.

2. Σε περίπτωση ηλικιακής παρέκτασης του χρόνου εξόδου από το επάγγελμα και για να αποφευχθούν οι αδικίες απέναντι στους παλαιούς ασφαλισμένους με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά όχι με την απαιτούμενη ηλικία, πρέπει μετά την ωρίμανση των δικαιωμάτων τους, να τους δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

3. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, όπως έχει ήδη προταθεί και στο παρελθόν από την ΕΣΕΕ η ελεύθερη επιλογή των υποχρεωτικών κλιμάκων τεκμαρτών ασφαλιστέων αποδοχών συνιστά την πλέον ενδεδειγμένη λύση.

4. Στον ΟΑΕΕ είναι σκόπιμο, εκτός από το βασικό ποσό μιας "χαμηλής" κατηγορίας, να επικρατήσει η βούληση, ώστε οι εισφορές να συνδεθούν με το πραγματικό εισόδημα, δηλαδή τον τζίρο της επιχείρησης και όχι με τα έτη ασφάλισης στο φορέα.

5. Πρέπει, επίσης να ληφθεί μέριμνα για τις εποχικά λειτουργούσες επιχειρήσεις, αφού δεν είναι δυνατόν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται ορισμένους μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο βρίσκεται σε αδράνεια να κατατάσσεται καθ’ όλο το έτος στην ίδια κατηγορία. Η Συνομοσπονδία βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την από κοινού διαμόρφωση ασφαλών κριτηρίων καθορισμού των εποχικά δραστηριοποιούμενων επιχειρηματιών, οι οποίοι στην συνέχεια θα αποκτούν το δικαίωμα εισόδου στην προαναφερθείσα χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ.

6. Εάν ποτέ επιλεγεί το σενάριο της πλήρους ενοποίησης όλων των ταμείων σε εκείνα του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ, θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να τεθούν ασφαλή κριτήρια καθορισμού των εισφορών. Παράλληλα, ως βάση υπολογισμού της σύνταξης θα πρέπει να λαμβάνεται το σύνολο των εισφορών του ασφαλισμένου καθόλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

7. Κρίνεται ως απαραίτητη η μετεξέλιξη του ΙΚΑ σε ένα και μόνο εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος θα συμπεριλάβει όλους τους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, με ενιαίους κανόνες και χωρίς εξαιρέσεις.

8. Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα πρότυπα του ΙΚΑ, όπου υπολογίζονται επί των αποδοχών που καταβάλλονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, ανεξάρτητα εάν αυτή η εξέλιξη σηματοδοτήσει την αύξηση σε κάποια ταμεία και τη μείωση σε κάποια άλλα.

9. Η Συνομοσπονδία είναι θετικά διακείμενη στην προοπτική είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του TAXISNET, εφόσον θα υιοθετηθεί μία ενοποιημένη και σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία. Το ποσοστό χρέωσης σε κάθε απόδειξη υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για δημιουργία αποθεματικού, είναι κάτι έχει ήδη προταθεί από τους εκπροσώπους του φορέα, με τη προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώνεται, θα εκκαθαρίζεται, θα αποδίδεται, αλλά και θα εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης.

10. Θα πρέπει επιτέλους να αναληφθούν και να επισπευστούν πρωτοβουλίες αναφορικά με την περαιτέρω συρρίκνωση του μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου να εξασθενίσει το κίνητρο της εισφοροδιαφυγής.

Τέλος, αναφορικά με το πόρισμα της Επιτροπής όπου προδιαγράφεται η αναγκαιότητα σύστασης ενός αποθεματικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιθανά ελλείμματα, μέσω θέσπισης ενός επιπλέον φόρου (π.χ. στο εισόδημα ή στην περιουσία), φαίνεται ότι εκείνοι που θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος είναι οι λαμβάνοντες υψηλές συντάξεις. Πρόκειται για μία απλουστευτική ερμηνεία, καθώς δε συνεκτιμάται το γεγονός πως οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου πληρώσει αρκετά υψηλά εισφορές.


πηγή:ΕΣΣΕ

Επιστολή Προέδρου ΕΣΕΕ για ψηφοδέλτιοΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Χθες, 22 Οκτωβρίου, συνεδρίασε ο συνδυασμός «Ενωμένο Ελληνικό Εμπόριο», του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι και το οποίο διοικεί την ΕΣΕΕ σε μία εξαιρετικά δύσκολη, τελευταία εξαετία. Το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η απόφαση να οδηγήσουμε την ΕΣΕΕ με τις καλύτερες συνθήκες στις εκλογές της 6ης Δεκεμβρίου, καθώς και να απευθύνουμε πρόσκληση σε όλες τις παρατάξεις, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ώστε να επικεντρωθούμε στην εκλογή αξιόλογων προσώπων και ικανών συναδέλφων, αντί να αναλωθούμε στην άχαρη επιλογή παρατάξεων. Το δυσάρεστο είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται και αποχωρούν, ενώ σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την εμπορική ιδιότητα. 

Επίσης, οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η παράταξή μας αποφάσισε να απομακρύνει όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες και αντικανονικές ενέργειες που έπεσαν στην αντίληψη μας σε ότι αφορά την διαχείριση προγραμμάτων σε κάθε βαθμίδα εκπροσώπησης του εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τέως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και τέως Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Παγώνης προέβλεψε την συμμετοχή του… εαυτού του σε τρία από τα προγράμματα της Ομοσπονδίας με αμοιβή, ενώ φρόντισε να εντάξει και ως εξωτερικό συνεργάτη σε δύο από αυτά την τέως σύζυγό του, φυσικά και πάλι με αμοιβή!

Με τις ενέργειές του αυτές, ο "συνάδελφος" Παγώνης παρέβη ευθέως το καταστατικό της Ομοσπονδίας του, το καταστατικό της ΕΣΕΕ και τις ηθικές αρχές με τις οποίες έχει μάθει να πορεύεται η συνδικαλιστική μας εκπροσώπηση τόσο στο τοπικό, όσο και στο ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα, έθεσε σε κίνδυνο το καλό όνομα και την φήμη που με πολύ κόπο έχουμε κτίσει, Σύλλογοι, Ομοσπονδίες και ΕΣΕΕ, στην διαχείριση των προγραμμάτων, τα οποία οφείλουμε να προστατεύσουμε ως ένα χρήσιμο εργαλείο, για την δράση των Συλλόγων μας και την αναβάθμιση του ρόλου και του έργου μας. 

Για τους λόγους αυτούς, τόσο με δική μου πρωτοβουλία όσο και με ομοφωνία των συναδέλφων, ο Βασίλης Παγώνης και η "παρέα" του, επειδή έπληξαν σε μη μετρήσιμο βαθμό την αξιοπιστία του φορέα τους, τίθενται εκτός του ψηφοδελτίου μας, οριστικά και αμετάκλητα. Παράλληλα, στην απίθανη περίπτωση που ο ίδιος επιδιώξει να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος για τα όργανα της Συνομοσπονδίας, «κάνοντας πως δεν βλέπει» τα επίσημα ευρήματά μας και παραγνωρίζοντας ότι έχει αποπεμφθεί τόσο από το Προεδρείο της ΕΣΕΕ όσο και της Ομοσπονδίας του, καλούμε τους συναδέλφους, για λόγους αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού μας λόγου, να αποδοκιμάσουν και να καταψηφίσουν τόσο τον ίδιο, όσο και τον οποιονδήποτε εντάξει μαζί του.

Η οικονομική διαφάνεια και η ηθική τάξη ήταν και θα είναι η απόλυτη αρχή της διοίκησης της ΕΣΕΕ ανεξαρτήτως κομμάτων, προσώπων και παρατάξεων. Έτσι αρχίσαμε και έτσι συνεχίζουμε χωρίς εκπτώσεις, για κανέναν και για τίποτα. 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον αγώνα που δίνετε με πείσμα και σας καλώ να σταθείτε στα δυσκολότερα που έπονται, δίπλα στους Συλλόγους σας, στις Ομοσπονδίες και στην ΕΣΕΕ. 

​​​​​​​​ Συναδελφικά,
​​​​​​​​ Βασίλης Κορκίδης
​​​​​​​​ Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Ενδιάμεσες εκπτώσεις περίοδος Νοέμβριος 2015Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου 2015, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, η ενδιάμεση «φθινοπωρινή» εκπτωτική περίοδος είναι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Κατ’ ακολουθία, ως ημέρα έναρξης του δεκαημέρου είναι η Κυριακή, 1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι η Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματακάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της συγκεκριμένης ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή αυτή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:

α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. 
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.

πηγή: ΕΣΕΕ

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ίερό Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου: Υποδοχή Ιερού Λειψάνου Μαρίας της Μαγδαληνής
Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για το Ασφαλιστικό και τις εισφορές στον ΟΑΕΕ

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για το Ασφαλιστικό και τις εισφορές στον ΟΑΕΕ

" ... Έχουμε εδώ και πολύ καιρό εκφράσει την γενικευμένη άποψη ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και όχι σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μία χαμηλή κατηγορία "εισόδου" και "εξόδου" στον ΟΑΕΕ, στην οποία θα ενταχθούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που σήμερα δραστηριοποιούνται στις περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και στα νησιά, αλλά και οι νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες, ενώ στην κατηγορία εξόδου όσοι έχουν συμπληρώσει τον ασφαλιστικό τους βίο. Πρέπει, επίσης να ληφθεί μέριμνα για τις εποχικά λειτουργούσες επιχειρήσεις, αφού δεν είναι δυνατόν ένας επιχειρηματίας που στην ουσία λειτουργεί την επιχείρησή του ορισμένους μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο βρίσκεται σε αδράνεια να κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία καθ’ όλο το έτος. 
Είμαστε πάντα στην διάθεση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να συνεργαστούμε από κοινού, ώστε να τεθούν ασφαλή κριτήρια καθορισμού των εισφορών, εάν ποτέ επιλεγεί το σενάριο της πλήρους ενοποίησης όλων των ταμείων στα δύο αυτά του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ. Επίσης, θεωρούμε απαραίτητη τη μετεξέλιξη του ΙΚΑ σε ένα και μόνο εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος θα συμπεριλάβει όλους τους φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, με ενιαίους κανόνες και χωρίς εξαιρέσεις. Επιπλέον, όλες οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα πρότυπα του ΙΚΑ, όπου υπολογίζονται επί των αποδοχών που καταβάλλονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, ανεξάρτητα εάν αυτή η εξέλιξη σηματοδοτήσει την αύξηση σε κάποια ταμεία και τη μείωση σε κάποια άλλα.
Στον ΟΑΕΕ είναι σκόπιμο, εκτός από το βασικό ποσό μιας "χαμηλής" κατηγορίας, να επικρατήσει η βούληση, ώστε οι εισφορές να συνδεθούν με το πραγματικό εισόδημα, δηλαδή τον τζίρο της επιχείρησης. Η σκέψη είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του TAXISNET, εφόσον θα πραγματοποιείται μέσω μιας ενοποιημένης και σαφώς προσδιορισμένης διαδικασίας δεν μας προβληματίζει. Το ποσοστό χρέωσης σε κάθε απόδειξη υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης, είναι κάτι που έχουμε ήδη προτείνει για δημιουργία αποθεματικού, με τη προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώνεται, θα εκκαθαρίζεται, θα αποδίδεται, αλλά και θα εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης. Η ΕΣΕΕ ειδικά για τους αυτοαπασχολουμένους, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ έχει προτείνει και στο παρελθόν την ελεύθερη επιλογή των υποχρεωτικών κλιμάκων τεκμαρτών ασφαλιστέων αποδοχών και την εναρμόνιση των εισφορών με το πραγματικό εισόδημα από την απασχόληση. Εάν λοιπόν, θέλουμε να αναμορφώσουμε το ασφαλιστικό και να σεβαστούμε τη "διαδοχή των γενεών", οφείλουμε από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, να πάμε σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό. Τέλος, υπενθυμίζω, ότι οι έμποροι ουδέποτε ήταν οι ευνοούμενοι, του αποτυχημένου ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας ... "

Πρωτοβουλία εντοπισμού των εμποδίων στις ΜμΕ από την προβληματική νομοθεσία της ΕΕ

Πρωτοβουλία εντοπισμού των εμποδίων στις ΜμΕ από την προβληματική νομοθεσία της ΕΕ

Η ΕΣΕΕ στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία "Burden Tracker Initiative" που αρχικά προτάθηκε από τα Ευρωεπιμελητήρια, για να προσδιορίσει την προβληματική νομοθεσία της ΕΕ σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον περιορισμό των εμποδίων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία άρσης των εμποδίων στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, στην οποία το ΔΣ της UEAPME στις 14/10 στις Βρυξέλλες αποφάσισε να ενταχθεί ως κοινωνικός εταίρος και θεσμικός εκπρόσωπος των ΜμΕ. 
Η ΕΣΕΕ έχει ήδη καταθέσει με υπόμνημα της σε όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συνεργάζεται, καθώς και την ΕΟΚΕ, την διαμαρτυρία της για τη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και έντυπη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εικαζόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου από κράτος μέλος. Στο υπόμνημά και της καταγγελίας της ΕΣΕΕ, αναλύεται ότι, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και παραμεθόριας θέσης των νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα ορισμού μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως και 30% για τους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά Θάσο, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρο. Γίνεται αναφορά και στα σχετικά νομοθετικά κείμενα που είναι οι Οδηγίες 92/77 / ΕΟΚ και 2006/112 / ΕΚ.  Με το 3ο μνημόνιο, αυτό το καθεστώς καταργείται και η κατάργηση αυτή αντιβαίνει στις γενικές αρχές της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, που προβλέπει γενικότερο ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. Για την στοιχειοθέτηση της διαπίστωσής μας, γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα (άρθρο 158 της Συνθήκης της ΕΕ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συνθήκη της Λισσαβόνας και τοποθετήσεις της Επιτροπής).  Θεωρούμε ότι οι «συνταγματικές» συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επάνω από τα μνημόνια και τον ελληνικό νόμο και πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη.
Επίσης η ΕΣΕΕ ανέφερε στην Ε.Ε. και ζητά να εξεταστεί η περίπτωση "προκαταβολής ΦΠΑ" όταν τον Αύγουστο, εκδόθηκε από τη ΓΓΔΕ η απόφαση  1191/2015, με την οποία καθιερώνεται η δέσμευση και η προκαταβολή του συνόλου του ΦΠΑ στις τραπεζικές συναλλαγές. Το άρθρο 250 της οδηγίας 2006/112 προβλέπει ότι κάθε υποκείμενος στον φόρο οφείλει να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ που να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του φόρου που έχει καταστεί απαιτητός. Επιπλέον, το άρθρο 206 διευκρινίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλει το καθαρό ποσό του ΦΠΑ κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 250. Τόσο ο ελληνικός νόμος όσο και η ΠΟΛ της ΓΓΔΕ, προβλέπουν ότι το σύνολο του ΦΠΑ εισπράττεται μέσω των τραπεζών πριν από την υποβολή της δήλωσης και εφόσον η δέσμευση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως «προκαταβολή», είμαστε της άποψης ότι οι διατάξεις αυτές είναι ασυμβίβαστες με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ευρωπαική πρωτοβουλία "Εντοπισμός εμποδίων στις ΜμΕ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις" (Burden Trucker Initiative) στην οποία επισήμως πλέον συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, μέσω της επιτροπής εργασίας της UEAPME, αναλύεται ως εξής:
1. Στόχοι
• Η μείωση της γραφειοκρατίας και των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως των ΜΜΕ.
• Η προθυμία και ικανότητα να επιδεικνύει τη προθυμία και  να συμβάλει με εποικοδομητικό τρόπο στις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία ελαφρύτερη, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.
2. Προσέγγιση
Προληπτική εξέταση του κοινοτικού κεκτημένου, με βάση τα σχόλια από τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τα μέλη τους και απ 'ευθείας από ατομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των εμποδίων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων - ιδίως των ΜμΕ - και να προειδοποιεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά και να προτείνει λύσεις.
3. Μεθοδολογία
•Προσδιορισμός ανά έτος, ενός μικρού αριθμού (ενδεικτικά 3-5) από τα τμήματα της νομοθεσίας της ΕΕ, που είναι ιδιαίτερα προβληματικά για τις εταιρείες (π.χ. μέσω της νομικής αβεβαιότητας, της υπερβολικής γραφειοκρατίας, των περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων, κλπ).
• Συγκέντρωση επίσημων και ανεπίσημων στοιχείων από και μέσω των συμμετεχόντων οργανισμών ώστε να αναλυθούν και να οικοδομηθεί μια υπόθεση σε επιλεγμένη νομοθεσία της ΕΕ.
• Συμφωνία για συστάσεις (π.χ. αξιολόγηση, απόσυρση, αναθεώρηση, διαδικασία επί παραβάσει).
• Κοινοποίηση των ευρημάτων για να ασκηθούν πιέσεις και να γίνονται συστάσεις που πρέπει να θεσπιστούν μέσω των οργανισμών που συμμετέχουν στο επίπεδο της ΕΕ και τα μέλη τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω των καναλιών μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
4. Δράσεις
Η άσκηση της πρωτοβουλίας αποτελείται από 5 φάσεις:
α) Προσδιορισμός των προβλημάτων στη νομοθεσία της ΕΕ.
Καταρτίζεται ο κατάλογος των προβληματικών σημείων της νομοθεσίας της ΕΕ χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πληροφορίες που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές πηγές (π.χ. δράσεις αναθεώρησης στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, Οι 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ, κλπ).
β) Συμφωνία για ένα σύντομο κατάλογο προβλημάτων.
Η συνάντηση θα συγκληθεί με τις συμμετέχουσες οργανώσεις να συζητήσουν αντίστοιχη είσοδο τους και να συμφωνήσουν σε ένα σύντομο κατάλογο των προβληματικών σημείων στη νομοθεσία της ΕΕ.
γ) Συγκέντρωση επισήμων και ανεπίσημων στοιχείων.
Γεγονότα και στοιχεία θα συγκεντρώνονται για να οικοδομείται μια υπόθεση για την επιλεγμένη κοινοτική νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στη διάθεσή τους για τη συλλογή δεδομένων και ανέκδοτες μαρτυρίες. Η συνάντηση θα συγκαλείται εκ των προτέρων με τις συμμετέχουσες οργανώσεις ώστε να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σχετικά με την προσέγγιση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
δ) Ανάλυση στα αίτια και προτεινόμενες λύσεις.
Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών σχετικά με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τις κύριες αιτίες των προβλημάτων (π.χ. διατύπωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εσφαλμένη ερμηνεία, ειδικές απαιτήσεις, κλπ) και τις λύσεις που θα προταθούν (π.χ. αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχοντας εκπαίδευση / συμβουλές σε ΜΜΕ, μια πιο ομοιογενή ερμηνεία των κανόνων της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη). Σύνταξη ενός εγγράφου παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
ε) Κοινοποίηση ευρημάτων και επαφών για βελτιώσεις.
Η φάση αυτή θα αφορά τόσο τα επιμέρους νομοθετήματα, που προσδιορίστηκαν ως πιο προβληματικά στο συλλογικό κατάλογο. Πιθανές κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
• Διοργάνωση κοινής συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα και για άμεση αντιμετώπιση της λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
• Έκδοση κοινών δελτίων τύπου
• Συνάντηση με τον πρώτο αντιπρόεδρο Frans Timmermans ή / και άλλων αρμόδιων Επιτρόπων.
• Η διατήρηση των εργασιών της Πλατφόρμας REFIT
Το προσωρινό Χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται σε ένα έργο 6 μηνών με συμφωνία, μέσα στον Οκτώβριο, για τον εντοπισμό των προβλημάτων και της σύνταξης του σύντομου καταλόγου των προβληματικών σημείων στη νομοθεσία της ΕΕ. Το δίμηνο Νοέμβριου-Δεκεμβρίου προβλέπεται να γίνει η συλλογή δεδομένων με επίσημα και ανεπίσημα στοιχεία για την οικοδόμηση των περιπτώσεων. Τον  Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα αναλυθούν οι αιτίες και οι λύσεις, αλλά και θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της τελικής έκθεσης. 
Τέλος, σχεδιάζεται τα ευρήματα να παρουσιαστούν  σε κοινή συνέντευξη τύπου, που θα διοργανωθεί τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες, όπου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Βασίλης Κορκίδης ελπίζει να συμπεριληφθεί και το ελληνικό πρόβλημα αναφορικά με ΦΠΑ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει και σχολιάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει και σχολιάζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Οι ευρωβουλευτές συζητούν στις 12 και 13 Οκτωβρίου το σχέδιο της έκθεσης του Dawid Jackiewicz (MEP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η ΕΣΕΕ ως μέλος και μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στη EuroCommerce, παρακολουθεί τις διαδικασίες στις Βρυξέλλες και ενημερώνεται για τις διαφορετικές προτάσεις, ενώ ταυτόχρονα θέτει στην προσοχή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αλλά και των αρμόδιων Υπουργείων της ελληνικής Κυβέρνησης, τα παρακάτω τέσσερα σοβαρά θέματα για τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις τους, υπέρ των συμφερόντων της οικονομίας της Χώρας μας.
1. Καθορισμός αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Ο καθορισμός των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι περίπλοκος και ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Στην πραγματικότητα, αυτό που θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική είναι δυνατή μόνο για να καθορίσει το γενικό πλαίσιο της σύμβασης. Ως εκ τούτου ορισμοί σε επίπεδο ΕΕ είναι απίθανο να δημιουργήσουν τα αποτελέσματα που αυτοί που τα υποστηρίζουν αναζητούν. Για να βρείτε μια πιο πρακτική και αποτελεσματική προσέγγιση, πάνω από 1.100 εταιρείες, της μεταποίησης τροφίμων, χονδρικής του αγροτικού τομέα και του λιανικού εμπορίου έχουν ήδη συμφωνήσει να εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής πρακτικών εμπορίας, και έχουν ενσωματώσει αυτές στις συμβάσεις τους. Σήμερα, μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν υπογράψει την πρωτοβουλία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι μια κρίσιμη μάζα των συναλλαγών σε επίπεδο λιανικής καλύπτονται από την εφαρμογή αυτών των αρχών, και μπορούν να δράσουν από κοινού με τις εθνικές τους μηχανισμούς και τις συμφωνίες για να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για παράγοντες της αγοράς που ενεργεί με αθέμιτα με τους εμπορικούς εταίρους.
⇨ Ζητήθηκε από το EΚ να μην προτείνει έναν ορισμό αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ο οποίος ποτέ δεν θα είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει τις διαφορές στις επιμέρους συνθήκες της ΕΕ. Αντ’ αυτού, έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής ως πρότυπο συμπεριφοράς στην αγορά ως ένα πιο αποτελεσματικό μέσο για την εξάλειψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών (UTPs - Unfair Trading Practices)
2. Κανονισμός ΕΕ περί αθέμιτων πρακτικών
Ο κανονισμός των αθέμιτων πρακτικών εμπορίας δικαιωμάτων της ΕΕ δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα σε κάθε περιοχή και χώρα της Ευρώπης. Η τρέχουσα κρίση στο γάλα και το ζωικό κεφάλαιο είναι το αποτέλεσμα των διαρθρωτικών θεμάτων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του πλεονάσματος παραγωγής και της μείωσης της κατανάλωσης. Η ρύθμιση UTPs δεν θα αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Οι έμποροι λιανικής πώλησης έχουν πολύ λίγες άμεσες συμβάσεις με τους αγρότες. Χρειάζονται βιώσιμες και αποδοτικές αλυσίδες εφοδιασμού όσο οι προμηθευτές και τους γεωργούς. Ως εκ τούτου, οι λιανοπωλητές δεν έχουν κανένα συμφέρον να υπονομεύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να καταλήξουν με άδεια ράφια. Τα τρόφιμα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο με λιγότερο από το 20% κατά μέσο όρο να παρέχονται διασυνοριακά (εξαίρεση η Ελλάδα με το 52% των τροφίμων να εισάγεται), έτσι ώστε η νομοθεσία της ΕΕ για τη πλειοψηφία των χωρών δεν έχει νόημα. Όλες οι χώρες ρυθμίζουν τις συμβατικές πρακτικές τους, ώστε να είναι κατάλληλες για το νομικό και εμπορικό περιβάλλον τους. Οι περισσότεροι έχουν ένα δημόσιο μηχανισμό επιβολής και σε όλες σχεδόν τις χώρες, όπου δεν υπάρχει, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αναπτύξει μια εθνική πλατφόρμα (π.χ. Βέλγιο, Ολλανδία, Φινλανδία). Υποστηρίζοντας ρύθμιση των UTPs σε επίπεδο ΕΕ θα είναι κάτι περισσότερο από μια χειρονομία, και δεν μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη λύση για τα προβλήματα των αγροτών. Θα είναι σε θέση να χωρέσει εύκολα με τα εθνικά νομικά πλαίσια και απλά να δημιουργήσει απρόβλεπτες δαπάνες και διοικητικές επιβαρύνσεις. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα αυτό, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το Φεβρουάριο του 2016.
⇨ Ζητήθηκε από το ΕΚ να περιμένει τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, της αποτελεσματικότητας των εθνικών ρυθμιστικών συστημάτων και των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), προκειμένου να επιτρέψει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προς τα εμπρός. Εν τω μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να φθάσει σε πρόωρα συμπεράσματα σχετικά με τη βάση της κρίσης που σε μεγάλο βαθμό είναι άσχετη με τις συμβάσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού. 
3. Πρωτοβουλία διαλόγου εφοδιαστικής αλυσίδας    
Η πρωτοβουλία και η διαδικασία δομημένου διαλόγου της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCI - Supply Chain Initiative)  δείχνει πιο αποτελεσματική από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η πρωτοβουλία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρέχει τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της επίλυσης των διαφορών με βάση τις αρχές της ορθής πρακτικής εργαλείων. Στην πλειονότητα των κρατών μελών, των εθνικών κανόνων αντίγραφα αυτών με κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα. Οι εθνικοί διάλογοι της αλυσίδας εφοδιασμού σε πολλές χώρες και η ομάδα διακυβέρνησης της ΕΕ για τα πανευρωπαϊκά θέματα, προβλέπουν ανώνυμες καταγγελίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο διάλογος της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει σε όλους στην αλυσίδα εφοδιασμού να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τι είδους προϊόντα ζητούν οι καταναλωτές. Βοηθά, επίσης, τους προμηθευτές και τους αγρότες να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τον εαυτό τους, και να αποτρέψουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν. 
⇨ Ζητήθηκε από το ΕΚ να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας SCI ως πιο αποτελεσματική λύση από τη νομοθεσία της ΕΕ, και να ενθαρρύνουν ένα δομημένο  διάλογο της αλυσίδας εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για να αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς και η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών ζωτικής σημασίας για όλους τους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής πώλησης, των αγροτών και όλων των προμηθευτών τους.
4. Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και ανταγωνισμός
Τα "Private labels" προϊόντα βοηθούν την προώθηση του ανταγωνισμού και οι καταναλωτές όλο και περισσότερο επιθυμούν να τα αγοράσουν. Σήμερα, το 90% των νοικοκυριών αγοράζουν τακτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και οι περισσότεροι  θεωρούν ότι προσφέρουν ποιότητα και καλή αξία για τα χρήματα τους. Μελέτες της Επιτροπής δείχνουν ότι οι ιδιωτικές ετικέτες προσφέρουν επιλογές και θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να καινοτομούν και να είναι κερδοφόρες. Μπερδεμένη είναι η συζήτηση για τις ιδιωτικές ετικέτες σχετικά με το γάλα και τα ζωικά είδη σε βάρος των καταναλωτών και υπέρ των πολυεθνικών ως ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων σύμφωνα με τις αθέμιτες πρακτικές της ΕΕ. Σήμερα οι ιδιωτικές ετικέτες επιτρέπουν στους λιανοπωλητές να διαφοροποιηθούν και να συμπληρώσουν τη ποικιλία τους. Οι ταχύτεροι αναπτυσσόμενους τομείς της ιδιωτικής ετικέτας είναι στα βιολογικά, τοπικά προϊόντα, "free from..." και από "entry-level" περιοχές. Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υπογραμμίσει το σημαντικό τους ρόλο στην καταπολέμηση του πληθωρισμού των τροφίμων. Οι πολυεθνικές μάρκες είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικές και κυρίαρχες, ενώ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις επιλογές των λιανοπωλητών, αφού προσφέρουν τα προϊόντα, που οι καταναλωτές αναμένουν να δουν στα ράφια των καταστημάτων και βεβαίως απολαμβάνουν σχετικά υψηλότερο καθαρό περιθώριο (κατά μέσο όρο περίπου 10%), έναντι λιγότερο από 3% στο λιανικό εμπόριο.
⇨ Ζητήθηκε από το ΕΚ να αναγνωρίσει επίσημα τον ρόλο των ιδιωτικών ετικετών, βοηθώντας τους καταναλωτές να αγοράσουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές. Επίσης, για να αποφευχθεί η σύγχυση και η  πίεση από τις πολυεθνικές στους κατασκευαστές ιδιωτικής ετικέτας και όχι για να περιορίσουν την ανάπτυξή τους, ούτε για την προστασία ενός τομέα εναντίον του άλλου.

«Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή όλων για τις δυσμενείς αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων»Στο πολυνομοσχέδιο με τα 48 προαπαιτούμενα που κατατίθεται με τη μορφή του επείγοντος στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι την 15η Οκτωβρίου, θα γνωρίζουμε ακριβώς τις σημαντικές αλλαγές που, κατ' επιταγή του μνημονίου, θα οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων για χιλιάδες οφειλέτες. Οι αλλαγές που προτείνονται, μετατρέπουν τις 100 δόσεις αυτεπάγγελτα σε μικρότερο αριθμό, που σε συνδυασμό με το υψηλότερο επιτόκιο φτάνει έως και τον τριπλασιασμό του μηνιαίου ποσού οφειλής. Αναλυτικότερα οι προαπαιτούμενες αλλαγές, οι οποίες θα αναγκάσουν τους πολλούς, που την έχουν ανάγκη, να "χάσουν" τη ρύθμιση και θα οδηγήσει τους λίγους που την εκμεταλλεύτηκαν, να "βγουν" από τη ρύθμιση, είναι οι παρακάτω:
 • Αυξάνεται το επιτόκιο από 3% σε 5,05% για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, που υπάγονται στις διατάξεις της ρύθμισης του Ν.4321/2015. 
 • Για οφειλές χαμηλότερες των 5.000 ευρώ για να ισχύσει το επιτόκιο 3% θα πρέπει ο οφειλέτης να μην ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας μικρότερης των 150.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. 
 • Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων (πιθανό όριο 200.000 ευρώ) θα κρίνει την ικανότητα του οφειλέτη για εξόφληση σε λιγότερες δόσεις, ενώ για όσους σύμφωνα με το εισόδημα τους, έχουν την οικονομική άνεση, θα κρίνεται ακόμα και η αποβολή τους από τη ρύθμιση. 

Η ΕΣΕΕ εφιστά τη προσοχή όλων στη Βουλή, περί αντίθετου αποτελέσματος και επισημαίνει ότι οι επόμενοι τρείς μήνες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα βεβαρημένοι φορολογικά, αφού συμπίπτουν πολλές μηνιαίες υποχρεώσεις, όπως η δόση φόρου εισοδήματος, δόση ΕΝΦΙΑ, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αναδρομικοί φόροι και εισφορές, τέλη κυκλοφορίας και βεβαίως η δόση της ρύθμισης των 100 δόσεων. Εάν λοιπόν, το ΥΠΟΙΚ και οι δανειστές δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις χρονικές ιδιαιτερότητες των οικονομικών δυσκολιών, οι λίγοι μεγαλοφειλέτες (250 από τους 6.500) που οφείλουν άνω του 1 εκ. ευρώ, και ίσως να εκμεταλλεύτηκαν τη ρύθμιση θα συνεχίσουν με τις 100 δόσεις και αυτοί που τις έχουν πραγματικά ανάγκη θα τις χάσουν, λόγω φοροδοτικής αδυναμίας. Οι δυσμενείς αλλαγές, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν περίπου 1.100.000 οφειλέτες, εκ των οποίων τουλάχιστον 300.000 (140.000 στον ΟΑΕΕ) με ρύθμιση χρεών στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη ρύθμιση εντάχθηκαν περίπου 880.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη ρύθμιση ανήλθε στα 6,2 δις ευρώ από τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί πάνω από 900 εκ. ευρώ και εάν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη ρύθμιση, τότε εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του 2015 θα εισπραχθούν συνολικά 1,2 δις ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:
"...Ζητάμε να μην "απορρυθμιστεί η ρύθμιση" που έδωσε σημαντική ανάσα σε όσους φιλότιμους παλεύουν να πληρώσουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα, βεβαιωμένους φόρους και εισφορές. Η προσέγγιση του "μνημονίου" περί καταπολέμησης του “ηθικού κινδύνου”, που βάζει στο στόχαστρο την πιο επιτυχημένη σε συμμετοχή και εισπραξιμότητα ρύθμιση οφειλών, είναι απορίας άξια, αφού η αρνητική εξέλιξη είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει πολλούς οφειλέτες σε παραίτηση, ενώ τα έσοδα του κράτους θα μειωθούν δραματικά, τόσο από τα ληξιπρόθεσμα όσο και από τα τρέχοντα χρέη..." 
       

Πρόσκληση: 103η επέτειος απελευθέρωσης της Παιονίας από τον Τουρκικό ζυγό της 23ης Οκτωβρίου 1912Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας-Πρόγραμμα Α' εξαμήνουΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

3-10-2015ΘΕΜΑ: «Μοναχισμός και Μοναστική παράδοση στην Μακεδονία: Ιστορία και αφήγηση μέσα από τρία μοναστήρια»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτρης Παυλακούδης, Φιλόλογος Μ.Α Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας Α.Π.Θ

17-10-2015ΘΕΜΑ: «Χριστιανισμός και Ελληνική Φιλοσοφία»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μενέλαος Βουλογιώργος, Θεολόγος Α.Π.Θ

28-11-2015ΘΕΜΑ: «Πρόσφυγες και Μετανάστες»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονία.


5-12-2015ΘΕΜΑ: «Γκρεμίζοντας τείχη. Βιωματικό σεμινάριο για την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και τον εκφοβισμό».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γιάννης Τρικαλιώτης, μέλος της ΠΟΔΠ, (Περιφερειακή Ομάδα Δράσεων Πρόληψης) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σχολικός σύμβουλος και Γιώργος Ευθυμιάδης, μέλος της ΟΔΠ (Ομάδα Δράσεων Πρόληψης) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αξιούπολης, εκπαιδευτικός

9-01-2016ΘΕΜΑ: «Συγκρούσεις στον προσωπικό και εργασιακό χώρο»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αθανασία Παπαρήγα, Ψυχολόγος.

Τα μαθήματα του Α' εξαμήνου θα πραγματοποιούνται στο Δημαρχείου της Αξιούπολης στον 2ο όροφο στις παραπάνω ημερομηνίες, ημέρα Σάββατο και ώρα 6-8 το απόγευμα.

Οι εισηγήσεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας θα είναι ανοικτές με ελεύθερη είσοδο για όλους του πολίτες.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής.


Πληροφορίες 6972265668

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Παιονίας

56

Το Δημόσιο ΙΕΚ Παιονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για την εγγραφή τους, στο τμήμα που τους ενδιαφέρει, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 14.οομ.μ. έως 19.οομ.μ, στο Γυμνάσιο Γουμένισσας. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Παιονίας, στο Γυμνάσιο Γουμένισσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου -Δελτίο Ταυτότητας).
Τηλ. ΙΕΚ Παιονίας 2343041044
 1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO GAMES)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

 Δήλωση του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

«Οι Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης "ακτινογραφούν" τον "Γολγοθά" που θα πρέπει να ανέβει η ελληνική οικονομία και τον φορολογικό "Αρμαγεδδώνα" που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι το επόμενο διάστημα. Οι ενέργειες που απαιτούνται άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οριοθετούνται από τώρα μέχρι τον Μάρτιο, με τις καθοριστικές υποχρεώσεις να πρέπει να εκπληρωθούν το επόμενο δίμηνο. Αρχικά επείγει η διευθέτηση των 48 εκκρεμοτήτων που αντιστοιχεί σε επιπλέον μέτρα 4,35 δις ευρώ και αναμένεται να "απελευθερώσει" τη δόση των 2+1 δις ευρώ που προσδοκά το οικονομικό επιτελείο. Το δεύτερο βραχυπρόθεσμο βήμα και ίσως το σημαντικότερο είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με το ήπιο σενάριο και βεβαίως εντός του έτους, που θα αποκαταστήσει την τραπεζική πίστη, ενώ θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό. Το τρίτο και μεσοπρόθεσμο βήμα αναμένεται τον Μάρτιο του 2016, με την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος και την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε αεροδρόμια και λιμάνια. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού για "κυβέρνηση τετραετίας" μας κάνει να αισιοδοξούμε για μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας, ενώ οι αναφορές για ένα "Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την επιστροφή στην Ανάπτυξη" δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων και εξορθολογισμού του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς περιμένουμε άμεσες πρωτοβουλίες για οικονομική στήριξη με τη σταδιακή άρση των συνεπειών των capital controls και τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά. Η ΕΣΕΕ, σε κάθε περίπτωση, θα είναι έτοιμη να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο με κοστολογημένες προτάσεις και να επισημάνει τυχόν αστοχίες. Ευχόμαστε στη νέα Βουλή και στη νέα κυβέρνηση καλή επιτυχία στο έργο τους, με λιγότερες αντιπαραθέσεις και περισσότερη δουλειά για την πραγματική οικονομία της Χώρας».

Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα "Ας ανακαλύψουμε το παιδί μέσα μας"Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο 15ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής κα Κ. Βέλκου και την Κοινωνική Λειτουργό κα Γ. Τριανταφυλλίδου στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ γονέα και παιδιού συνδιοργανώνουν Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: «Παιχνιδο-καμώματα για μεγάλους που θα ήθελαν να ανακαλύψουν "το παιδί" που ο καθένας κρύβει μέσα του!!!» 
Πρόκειται για μια βιωματική-εμψυχωτική δράση που στοχεύει στην προσωπική εμπλοκή των συμμετεχόντων. Μέσα από τεχνικές αυτοσχεδιασμού και πρωτότυπες πρακτικές διαλόγου και επικοινωνίας στόχος είναι να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός πλαισίου θετικής εμπειρίας στους συμμετέχοντες στο οποίο θα: 

- αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας και συνύπαρξης 

- πραγματοποιηθεί ανταλλαγή πληροφοριών και ανατροφοδότησης 

- μοιραστούν εμπειρίες και προβληματισμοί 

- αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό και τους άλλους. 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 11.00 π.μ. – 13.00 στο χώρο του Ράντσο Κιλκίς. Πρόκειται να αναπτυχθούν παιχνίδια-ασκήσεις γνωριμίας, επικοινωνίας και ενεργοποίησης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων κα Σωτηρία Καρολίδου στο τηλ. 6947326463. 

"ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους Η/Υ”
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς»

tonikidis

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Β. Σεργιαννίδης του Επιμελητηρίου Κιλκίς ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς".
Την εκδήλωση χαιρέτησαν Οι βουλευτές του ν. Κιλκίς Θ. Παραστατίδης και Γ. Γεωργαντάς, ο εκπρόσωπος της ΑΝΚΙ Π. Πασαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Δ. Τσαντάκης. ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας Α. Τραχανίδης και ο Αντιδήμαρχος του Δ. Παιονίας Γ. Αδαμόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Παύλος Τονικίδης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και τόνισε ότι: “Στόχος του Επιμελητηρίου είναι η αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφλεος των ΜΜΕ και της κοινωνίας, ενώ διαβεβαίωσε όλους τους ωφελούμενους, ότι δε σταματάει η συνεργασία τους με τη λήξη του προγράμματος και τους παρότρυνε να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της τεχνογνωσίας των στελεχών του προς όφελος των επιχειρηματικών και επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.”
Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους υποβλήθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ. και υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση», στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:
- Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Συντονιστής Εταίρος)
- Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
- Δήμος Παιονίας
- Εργατικό Κέντρο Κιλκίς
- Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
- Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας
- Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας
- Σύνδεσμος Επενδυτών Γαλλικού Κιλκίς
Το έργο αφορούσε τον εντοπισμό, την προσέγγιση, την ενημέρωση ενδιαφερομένων ανέργων και παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη κατά την τοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.
Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης ήταν να ωφεληθούν 150 άνεργοι, οι οποίοι εμπλούτισαν τα εργασιακά τους προσόντα μέσω επιδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής υποστήριξης. Σήμερα 22 από τους ωφελούμενους εργάζονται ως μισθωτοί και 3 ως αυτοαπασχολούμενοι
amop georgan
kalts parast

pasalidi per
santak tonikidis

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Διακήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης και Λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2015Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων κίνησης- θέρμανσης και Λιπαντικών έτους 2015, προϋπολογισμού 565.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%,
για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας, του Ν.ΠΔ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης, της Δ.Ε.Υ.Α.Π και των Σχολικών Επιτροπών Ά Βάθμιας & ΄Β Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας, με κριτήριο κατακύρωσης...

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...  http://www.municipalityofpaionia.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi/diakirixi-kafsimon-10_2015.aspx


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Ένας μήνας δεν ήταν αρκετός για να καταδείξει τις πραγματικές επιπτώσεις των Capital Controls στην αγοράTo εύρος της επίδρασης τωνCAPITALControls στον κύκλο εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί επαρκώς και να εξαντληθεί από την ανάλυση των δεδομένων ενός μόνο μήνα αλλά απαιτεί την προβολή και εκτίμηση των επιδράσεων σε βάθος χρόνου. Εντούτοις και λαμβάνοντας υπόψη τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα των επιζήμιων συνεπειών που συνεπάγονται οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, φαίνεται ότι η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικής παρουσίασε σημαντική μείωση κυρίως την πρώτη περίοδο της επιβολής τους. Στη συνέχεια καλλιεργώντας την προσδοκία ότι στους επόμενους μήνες η κατάσταση θα βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο, έως ότου η πλήρης άρση των Capital Controls καταστεί εφικτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι επιπτώσεις της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στο ΛιανικόΕΜΠΌΡΙΟ, κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα εφαρμογής τους, αν και μικρότερες ήταν αισθητές. Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν στο Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων λιανικής (εποχικά διορθωμένος δείκτης) του Ιουλίου 2015 καταδεικνύουν μία ετήσια υποχώρηση του τζίρου κατά 8,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Από τη μηνιαία σύγκριση του δείκτη (Ιούλιος/Ιούνιος 2015) προκύπτει συρρίκνωση του τζίρου κατά 5,5%, καθιστώντας σαφές πως οι θερινές εκπτώσεις του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου δεν κατόρθωσαν, λαμβάνοντας υπόψη και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, να αντιστρέψουν το υποτονικό κλίμα της αγοράς. Μάλιστα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι η ετήσια μείωση στον κλάδο των τροφίμων ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τις προβλέψεις (-1,8%), με την ομάδα της Ένδυσης & Υπόδησης να καταγράφει σχετικά περιορισμένης έκτασης απώλειες (-7,5%), ενώ αντίθετα τα καταστήματα επίπλων, ηλεκτρονικών ειδών & οικιακού εξοπλισμού υπέστησαν μεγάλο πλήγμα (-23,7%).

Προβλήματα στη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ

ΣτοΠΛΑΊΣΙΟ αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στη μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει η ΕΛΣΤΑΤ. Το ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ υποστηρίζει ότι αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα η επιλογή του δείγματος των εταιρειών. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αρχής, οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ συμβάλλουν στον σχηματισμό περίπου του 65% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, ωστόσο δεν πρέπει να αποκλείονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του υποκλάδου Ένδυσης και Υπόδησης με ετήσιο τζίρο μικρότερο των 200.000 ευρώ. Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου κριτηρίου στην ουσία εξαιρεί τις μικρές επιχειρήσεις, δεν ενσωματώνει ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών (περίπου 35%) και αγνοεί εκείνο το κομμάτι των καταναλωτών που προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα, είτε λόγω χρημάτων είτε λόγω απόστασης, να έχειΠΡΌΣΒΑΣΗ στις επιλεχθείσες από την ΕΛΣΤΑΤ μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, αφού χαρακτήρισε τη χαλάρωση τωνCAPITAL controls ικανοποιητική και απαραίτητη επεσήμανε: 
«…Oι συνεχείς προσπάθειες για αλλαγές στους τραπεζικούς περιορισμούς, σαφώς δίνει κάποιες λύσεις, όμως, αφενός δεν επαρκούν και αφετέρου υπάρχει μακρύς δρόμος για πραγματική χαλάρωση, αλλά και πολύς χρόνος για την οριστική άρση τους. Οι δυσκολίες, οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις των συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν έντονα το σύνολο της αγοράς και ως εκ τούτου, κάθε απόφαση του οικονομικού επιτελείου για περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων για εμπορικές πράξεις είναι καλοδεχούμενη, ενόψει μάλιστα και των αυξημένων χειμερινών αναγκών για παραγγελίες από το εξωτερικό. Επιπλέον, συμπληρώνονται τρείς μήνες από τις 29/6, οπότε και επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα και οι ελλείψεις στην αγορά, είναι πλέον ορατές στο εμπόριο, με βασικά προβλήματα να παρατηρούνται σε πρώτες ύλες, ανταλλακτικά και μηχανήματα, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων στις εισαγωγές, ενώ πολύ λιγότερα είναι τελικά τα ζητήματα σε τρόφιμα και φάρμακα. Τα πλαστικά, χημικά, μέταλλα, βιομηχανικά και υλικά συσκευασίας είναι ανάμεσα στα είδη που έχουν προκαλέσει ελλείψεις στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Στις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, παρά το γεγονός ότι τα capital controls έχουν χαλαρώσει σε σχέση με τους αρχικούς περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, παρουσιάζονται ελλείψεις, κυρίως στα είδη ένδυσης, αλλά και σε ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού πλοίων, καθώς βρίσκονται χαμηλά στην ιεράρχηση των αιτημάτων για έγκριση εισαγωγών. Οι δε καθυστερήσεις των εγκρίσεων παρατηρούνται περισσότερο στα υποκαταστήματα και λιγότερο στις υποεπιτροπές των τραπεζών, αφού, σχεδόν, ότι αίτημα καταφέρει να φτάσει, συνήθως εγκρίνεται. Επίσης, οι περιορισμοί στα όρια έγκρισης των εισαγωγών αναγκάζουν τους Έλληνες εμπόρους να κάνουν πολλές και μικρής αξίας παραγγελίες, με αποτέλεσμα η τελική τιμή πολλών εμπορευμάτων να επιβαρύνεται με επιπλέον μεταφορικά έξοδα και πολλαπλές τραπεζικές χρεώσεις...».

Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο ΛιανικόΕΜΠΌΡΙΟ

 • Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο ΛιανικόΕΜΠΌΡΙΟ του μηνός Ιουλίου 2015, (χωρίς τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο τουΙουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 4,7%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
 • Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνόςΙουλίου 2015 (με τα καύσιμα) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε πτώση κατά 8,7%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
 • Η μηνιαία μεταβολή αυτών των δεικτών έχει ως εξής: Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015, παρουσίασε: α) Χωρίς τα καύσιμα μηνιαίαμείωση κατά 2,5%, β) Ο ίδιος δείκτης με τα καύσιμα παρουσίασε επίσης μηνιαίαπτώση κατά 5,5%.

Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο

 • Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Ιούλιο 2015 (χωρίς τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 4,7%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
 • Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2014, εμφάνισε πτώση κατά 6,4%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
 • Η μηνιαία μεταβολή αυτών των δεικτών έχει ως εξής: Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2015, παρουσίασε: α) Χωρίς τα καύσιμα μηνιαία πτώση κατά 3,1%, β) Ο ίδιος δείκτης με τα καύσιμα παρουσίασε μηνιαία συρρίκνωση κατά 4,6%.

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (%)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ  ΟΓΚΟΥ (%)

Ιούλιος     (2015/ 2014)

Ιούλιος               2015/               Ιούνιος               2015

Ιούλιος     (2015/ 2014)

Ιούλιος               2015/               Ιούνιος               2015
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων
       -1,8
            -2,4
       -2,6
           -2,5
Πολυκαταστή-ματα
      -13,4
            -0,3
      -11,1
            0,6
Καταστήματα καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων
      -18,6
           -11,8
      -10,7
           -9,9
Καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού
       -3,8
            -3,6
      -6,8
           -5,1
Καταστήματα  φαρμακευτικών – καλλυντικών 
       -6,6
            -2,3
      -4,2
           -2,5
Καταστήματα  ένδυσης – υπόδησης
       -7,5
    -3,1
      -2,0
           -1,6
Καταστήματα επίπλων – ηλεκτρικών ειδών-οικιακού εξοπλισμού
      -23,7
           -20,4
      -14,8
           -5,2
Καταστήματα βιβλίων –χαρτικών και λοιπών ειδών
      -3,6
            -2,8
       -3,5
           -3,5
Πωλήσεις εκτός καταστημάτων
       1,6
            -7,7
Δεν υπολογίζεται