Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ενημερωτικό Σημείωμα - Συμφωνία Θεσμών & Κυβέρνησης για τους Πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίαςΣε συμφωνία επί βασικών παραμέτρων της αξιολόγησης κατέληξαν την 16 Νοεμβρίου, Κυβέρνηση και πιστωτές, υπό την πίεση βεβαίως και των αρνητικών συνεπειών που θα επέρχονταν από πιθανή μη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης έως τα τέλη του χρόνου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Μεταξύ των μερών επήλθε συμβιβασμός κυρίως επί του φλέγοντος ζητήματος των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς συμφωνία επιτεύχθηκε για το σύνολο των 48 προαπαιτούμενων μέτρων του πρώτου πακέτου.

Παρόλα αυτά, εκκρεμότητες συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά στο νέο καθεστώς διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων/δανείων, με τη μετάθεση της οριστικής επίλυσης του συγκεκριμένου ζητήματος στη διάρκεια του Δεκεμβρίου. Με τη μέχρι στιγμής διαθέσιμη πληροφόρηση, εκτιμάται πως το Δεκέμβριο θα κατατεθεί σχετικό Νομοσχέδιο για τον καθορισμό του είδους των μη εξυπηρετούμενων δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά) που θα μπορούν να πωληθούν σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια (funds). Μάλιστα, για τα επιχειρηματικά για τα οποία υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα θεσπιστούν ειδικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων ο κλάδος της οικονομίας στον οποίο εντάσσεται το δάνειο θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης.
Προστασία πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας:
Αν και ακόμη δεν έχουν νομοθετηθεί τα βασικά σημεία της συμφωνίας των Θεσμών με την ελληνική Κυβέρνηση, όσον αφορά στο ζήτημα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, οι διαθέσιμες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύσταση ενός μηχανισμού προστασίας 2 ταχυτήτων, τόσο δηλαδή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όσο και των περισσότερο εύπορων. Ειδικότερα, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα νομοθετηθεί:

Η δημιουργία ενός προστατευτικού πλέγματος για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (το 25% των δανειοληπτών), το οποίο οριοθετείται με τη θέσπιση των ακόλουθων κριτηρίων:

Α) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται θα είναι αξίας έως 170.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Β) Τα εισοδηματικά κριτήρια, για τα οποία θα ισχύει η παροχή προστατευτικού πλαισίου, αναμένεται να οριστούν στα 8.180 ευρώ δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος για 1 άτομο και στα 13.917 ευρώ για 2 άτομα, με την προσαύξηση του παραπάνω ποσού για κάθε παιδί και μέχρι 2 συνολικά να ανέρχεται στα 3.361 ευρώ. Συνεπώς, το εισοδηματικό κριτήριο για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται στα 20.639 ευρώ ετησίως.

Επικουρικά, στην προφύλαξη των πλέον αδύναμων κοινωνικών ομάδων, θα συμβάλλει και το ίδιο το κράτος, καθώς το γνωστό «δίχτυ κοινωνικής προστασίας» μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη ορισμένων βασικών αναγκών, όπως π.χ. η καταβολή των μηνιαίων δόσεων στην τράπεζα, μέσω κάποιας μορφής κρατικής επιδότησης συνολικού ύψους έως 100 εκ. ευρώ για το 2016.

Για τους υπόλοιπους δανειολήπτες, με εισοδήματα και κατοικία μεγαλύτερης αξίας, οι οποίοι όμως εξαιτίας της κρίσης δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:

Α) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας θα είναι έως 230.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης.

Β)
 Τα προαναφερθέντα εισοδηματικά κριτήρια θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1,7, με αποτέλεσμα το εύρος του ετήσιου οικογενειακού ορίου που θα προστατεύεται για ένα άτομο να διαμορφώνεται στα 13.906 ευρώ, για τα δύο άτομα στα 23.659 ευρώ, ενώ για κάθε παιδί και μέχρι 2 συνολικά το όριο θα ανέρχεται στα 5.714 ευρώ. Ο συγκεκριμένος συντελεστής, ο οποίος στην ουσία διαμορφώνει ένα εισοδηματικό «δίχτυ» προστασίας αξίας 35.086 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια θα έχει περίοδο ισχύος μέχρι το τέλος του 2018, οπότε και θα δρομολογηθεί η αναθεώρησή του.

Οι δανειολήπτες της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να ικανοποιούν και κάποια επιπλέον κριτήρια, τα οποία μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουν οριστικοποιηθεί/διευκρινιστεί, θα λαμβάνουν όμως σε κάθε περίπτωση υπόψη τους την επιδεικνυόμενη στη διάρκεια του προηγούμενου χρονικού διαστήματος συνέπεια ως προς την αποπληρωμή των δανείων τους. Χρήζει αναφοράς η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός της μηνιαίας προς πληρωμή δόσης των υπόχρεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, η οποία θα παραμένει σταθερή για διάστημα 3 ετών, θα προκύπτει με βάση τον συνυπολογισμό μίας σειράς σημαντικών παραμέτρων, όπως η εισοδηματική και η εν γένει συνολική περιουσιακή τους κατάσταση, η εμπορική αντί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κ.α.

Ως προς την τελευταία παράμετρο πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως τόσο για την πρώτη κατηγορία δανειοληπτών (25% του συνόλου) όσο και για το υπόλοιπο ποσοστό που θα δικαιούται την προστασία της πρώτης κατοικίας του και συνολικά/αθροιστικά προσεγγίζουν περίπου το 60% των δανειοληπτών, θα διαγράφεται το χρέος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της εμπορικής αξίας στην οποία είχε αγοραστεί το ακίνητο και της τρέχουσας. Παρόλα αυτά, για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία, που συσχετίζονται κυρίως με το σχηματισμό προβλέψεων επισφαλειών από την πλευρά των τραπεζών.

Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ η εμπορική αξία του ακινήτου είναι υψηλή τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι χαμηλά, με συνέπεια η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού να κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση, μία διαδικασία η οποία καθίσταται περισσότερο ελκυστική λόγω και των διαθέσιμων επιλογών που περιγράφονται στον επικαιροποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ. Η γενικότερη εικόνα του ύψους των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ως προς το σύνολο των χορηγήσεων (400.000 επί συνόλου 1,2 εκ.) αλλά και όσων έχουν προσφύγει στο Ν. Κατσέλη (περίπου 170.000), με την πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως να μην έχει ακόμη εκδικαστεί, καθιστά αδήριτη την ανάγκη οριστικής και άμεσης διευθέτησης ενός τόσο κομβικού ζητήματος.


Η ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες προκλήσεις του Εμπορίου – Βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2015Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρουσίασε χθες στο ξενοδοχείο Hilton, για 15η συνεχή χρονιά την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της οποίας κατέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημαντική συμβολή του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΕΣΕΕ. Η εφετινή Έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ), εμπεριέχει μία σειρά από σημαντικά ευρήματα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση του ελληνικού εμπορίου και τις προβλέψεις των ελλήνων εμπόρων για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ επέδωσε το πρωί της ίδιας ημέρας την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2015 στον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις και τις προτάσεις του ελληνικού εμπορίου.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ανέδειξε τα 7 πεδία παρέμβασής της για το επόμενο διάστημα και επεσήμανε ότι η «Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2015» θα είναι το εφαλτήριο για μία νέα προσέγγιση του οικονομικού προβλήματος, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τη μικρομεσαία επιχείρηση και θα διανοίγει την αναπτυξιακή προοπτική του μέλλοντος. Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, με την ευκαιρία της εκδήλωσης επισήμανε τη σημαντική, για πάνω από μία εικοσαετία, παρουσία και συνάμα πολυδιάστατη συνεισφορά της Συνομοσπονδίας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στις άκρως ευεργετικές, αναληφθείσες κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρωτοβουλίες της ΕΣΕΕ όπως εκείνες που αφορούν τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά και τη συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό όμιλο της Eurobank. Απώτερος στόχος των παραπάνω συνεργειών είναι αφενός η προφύλαξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας αλλά και των καταναλωτών από φαινόμενα διαδικτυακής απάτης, μέσω της εφαρμογής «FeelSafe» και αφετέρου η δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής ηλεκτρονικών πωλήσεων από τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς κανένα κόστος, μέσω των υπηρεσιών E-commerce. Παράλληλα, η εξοικείωση του εμπορικού κόσμου με τις νέες μεθόδους αποδοχής πληρωμών και πραγματοποίησης πωλήσεων (POS), βασικών παραμέτρων του νέου ψηφιακού οικονομικού περιβάλλοντος, συνιστούν στην ουσία τη διαδικασία μετάβασης σε μία νέα εποχή, γεγονός για το οποίο η Συνομοσπονδία δεν μπορεί αλλά ούτε επιθυμεί να αγνοήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κορκίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία «eμπόριο» η οποία συνιστά ένα πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ώστε κάθε Μμε εμπορική επιχείρηση, πέρα από τη φυσική της βιτρίνα, να δημιουργήσει και την «ψηφιακή» της βιτρίνα.

H Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Αντ. Παπαδεράκη. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση εκπροσωπήθηκε από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Λούκα Κατσέλη και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Θεόδωρος Καλαντώνης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες του Πρόεδρου της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου, του Πρόεδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα, του Πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργου Καββαθά, του Πρόεδρου της ΟΚΕ και Γενικού Γραμματέα του ΣΕΤΕ κ. Γιώργου Βερνίκου και του Πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου. Παρευρέθηκαν, επίσης, νυν και πρώην Βουλευτές, πρώην Πρόεδροι της ΕΣΕΕ, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι φορέων και οργανώσεων και πολλοί άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Είχε προηγηθεί το πρωί ομιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Ράνιας Αντωνόπουλου και στρογγυλό τραπέζι με τους επιστημονικούς διευθυντές των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων.Μέρος Πρώτο 
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

 • Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2015, όπως επίσης και η άνοδος του διεθνούς εμπορίου. Ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου προϊόντος παρέμεινε άνισος μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών. Ενώ στις προηγμένες οικονομίες συνεχίστηκε η επιτάχυνση, στις αναδυόμενες οικονομίες συνεχίστηκε η πολυετής επιβράδυνση του ΑΕΠ. 
 • Το εμπόριο αύξησε την προστιθέμενη αξία κατά 4,6% το 2014 έναντι μείωσης κατά 2,5% το 2013, ενώ ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2015 κατά 1,0% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. 

Η ελληνική αγορά εργασίας το 2015

 • Μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-2013) και τη σταθεροποίηση το 2014 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2015 κατά 2,4%. Ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Από τη βελτίωση της απασχόλησης επωφελήθηκαν οι γυναίκες, καθώς 7 στις 10 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο καλύφθηκαν από αυτές ενώ πολύ ισχυρή ήταν η αύξηση των εργοδοτών, ανεξαρτήτως φύλου. 
 • Το ποσοστό ανεργίας συρρικνώθηκε σε 24,6% από 26,8% το 2014, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι άνεργοι είναι κατά 100.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. 
 • Η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε κατά 5,3% φέτος μετά από συνεχή συρρίκνωση την περίοδο 2009-2014, ενισχυμένη κατά 32.824 θέσεις εργασίας και παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 18,1% στη συνολική απασχόληση . Επιπλέον, το εμπόριο εξακολουθεί να συγκεντρώνει την υψηλότερη αναλογία των εργαζόμενων νέων κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας. 
 • Η αύξηση που διαπιστώθηκε υποστηρίχθηκε κυρίως από την ισχυρή αύξηση των εργοδοτών και των μισθωτών 
Μελετώντας τον απολογισμός των επιχειρήσεων για το 2014:
 • Hταν έτος ορόσημο για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι, μετά από μια εξαετία βαθιάς ύφεσης, υπήρξε ανάσχεση της πτωτικής πορείας στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία. 
 • Στις ΑΕ και ΕΠΕ ανακόπηκε η υποχώρηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών στις εταιρείες του εμπορίου. Οι μεν πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3%, τα δε μεικτά κέρδη κατά 1,9%. 
 • Αναφορικά με τις ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ 6 στις 10 δήλωσαν μείωση των πωλήσεων τους ενώ σχεδόν οι 2 στις 3 δήλωσαν μείωση των κερδών τους για το 2014. 
Χαρτογραφώντας τις εκτιμήσεις τους για το 2015: 
 • Εικόνα επιδείνωσης έχει επικρατήσει και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων για το 2015. 
 • Στις ΑΕ και ΕΠΕ η επιδείνωση ήταν απότομη, με την πλειοψηφία (52,7%) να εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν. Ακόμη εντονότερη είναι η αίσθηση της επιδείνωσης των πωλήσεων στις μικρότερες επιχειρήσεις καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ εκτιμούν νέα επιδείνωση των πωλήσεών τους το τρέχον έτος. 
Αναλύοντας τις προβλέψεις για το 2016:
 • Κοινή συνισταμένη των προβλέψεων των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2016 είναι η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα αφού για πρώτη φορά μία σημαντική μερίδα των επιχειρήσεων αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη για βασικά μεγέθη της επιχείρησης τους. 
Η επιβίωση στην οικονομική κρίση 
 • Οι 3 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και σχεδόν 1 στις 2 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2015. 
 • Το 16,5% των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ και σχεδόν το 6% των ΑΕ και ΕΠΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανή την παύση εργασιών τους (λουκέτο) μέσα στο 2015. 

Αναφορικά με την γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων

 • Στις ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ διαπιστώνεται ελαφρά ενίσχυση της τάσης για στροφή προς τα εγχώρια αγορά. Στην περσινή έρευνα το 44,3% των επιχειρήσεων δήλωνε ως βασική περιοχή παραγωγής των εμπορευμάτων τους την Ελλάδα, ενώ στη φετινή έρευνα το αντίστοιχο ποσοστό διευρύνθηκε σε 46,4%. 
 • Επιπλέον, οι ίδιες επιχειρήσεις θεωρούν ότι το 2015 αποδυναμώθηκε περαιτέρω η στροφή των ανταγωνιστών τους σε εμπορεύματα από την Ασία. 

Σε μία πρωτότυπη έρευνα που διενέργησε το ΙΝΕΜΥ για Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των εμπόρων στην κρίση (το ειδικό θέμα της Έκθεσης),

• Φαίνεται η κρίση ενίσχυσε τάσεις συνέργειας και αλληλεγγύης σε σημαντικά ποσοστά.

• Ως πιο σημαντική αξία αναδεικνύεται αυτή της «οικογένειας τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρότερες επιχειρήσεις

Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή οργάνων Διοίκησης της Ε.Σ.Ε.Ε.Στην Αθήνα, στις 17 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη και του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα, για την ανακήρυξη των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της 6ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του καταστατικού της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ήλεγξαν τις υποβληθείσες υποψηφιότητες από τον επίσημο φάκελο κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και ανακήρυξαν τους υποψηφίους, ως ακολούθως: 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ


Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ)

ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΩΤΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΒΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΣΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΕΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατόπιν, έληξε η συνεδρίαση.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη βρέθηκε για 7 ημέρες η εκπαιδευτική επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Κιλκίς με 32 μέλη. Σκοπός της επίσκεψης στην Ισπανία ήταν η ενημέρωση και η απόκτηση  τεχνογνωσίας στο θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου το Επιμελητηρίου στο Πρόγραμμα «Erasmus» κινητικότητα.

Η αποστολή του Επιμελητηρίου με επικεφαλής τον πρόεδρο Π.Τονικίδη, πέρα από τον εκπαιδευτικό τομέα, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει εμπειρίες  επιχειρηματικότητας καθώς και να προωθήσει προϊόντα παραγόμενα από επιχειρήσεις του Κιλκίς. Στην αποστολή  συμμετείχε  στέλεχος  της Κονσερβοποιϊας Β.Αιγαίου με προϊόντα της εταιρείας, τα οποία προκάλεσαν ευμενή σχόλια και αποτέλεσαν τον «γευστικό κρίκο» των πολλών επισκέψεων και επαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ημέρου.

Οι επαφές της Κιλικισιώτικης αποστολής ξεκίνησαν από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη. Εκεί η αποστολή έγινε δεκτή από τον πρέσβη κ.Νικόλαο Πάζιο ο οποίος προέβη σε μια εκτενή περιγραφή για το επιχειρηματικό πλαίσιο και το οικονομικό κλίμα στην Ισπανία. Την εξειδικευμένη ενημέρωση της αποστολής έκανε ο εμπορικός ακόλουθος της πρεσβείας Αναστάσιος  Μέμμος.

Οι επιχειρηματικές επαφές ξεκίνησαν με επίσκεψη και ενημέρωση στο Ισπανο-ιταλικό Επιμελητήριο και συνεχίσθηκαν στον Ισπανικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων που αριθμεί 100χιλ. μέλη. Θερμή υποδοχή στην Κιλκισιώτικη αποστολή επιφύλαξε η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Μαδρίτης. Στο εντυπωσιακό κτίριο του Επιμελητηρίου, τα μέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των ισπανικών επιχειρήσεων και της Ισπανικής Οικονομίας γενικότερα. Οι υπεύθυνοι του Επιμελητηρίου της Μαδρίτης παρέθεσαν  αναλυτικά την πορεία της ισπανικής οικονομίας η οποία επλήγη ισχυρά από την οικονομική κρίση. Οι Ισπανοί υπεύθυνοι κατέθεσαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της οικονομίας η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακά σημάδια ανάκαμψης.

Η αποστολή στις επόμενες ημέρες επισκέφθηκε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας. Ένας κλάδος που στην Ισπανία εμφανίζει αισιόδοξα σημάδια κα ευδοκιμεί σε πολλούς τομείς δράσης προσφέροντας ή διασφαλίζοντας  θέσεις εργασίας. Τέτοιες επιχειρήσεις λειτουργούν  π.χ. στον τομέα διαχείρισης  απορριμμάτων  την οποία ασκούν πρώην εργαζόμενοι δήμων οι οποίοι έχουν απολυθεί. Έντονη παρουσία της Κοινωνικής Οικονομίας εμφανίζεται και στον Αγροδιατροφικό Τομέα, όπου λειτουργούν πρότυποι, συνεταιρισμοί με μέλη κυρίως πρώην ανέργους νέους.

Κατά την παραμονή της στην Ισπανία η αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα διάσημα Μουσεία όπως το Reina Sofia, το Prado. Επίσης έγινε επίσκεψη στο εντυπωσιακό Μουσείο για τυφλούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία τυφλών της Ισπανίας είναι μια από τις πλέον επικερδής κοινωνικές επιχειρήσεις με αξιοσημείωτη δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά.
Η αποστολή επισκέφθηκε με ημερήσια  εκδρομή την ιστορική πόλη Τολέδο ως πραγματικό προσκύνημα στο χώρο όπου έζησε και μεγαλούργησε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.


Εναλλακτική πρόταση ΕΣΕΕ για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Εναλλακτική πρόταση ΕΣΕΕ για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ασφαλιστικό, στον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα, τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μια εναλλακτική πρόταση που επεξεργάστηκαν αξιόπιστοι αναλυτές, για την μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη«διαδοχή των γενεών» και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό η πρόταση  έχει τρεις βασικούς στόχους:
 Α. Τη διατήρηση του καθεστώτος των συνταξιοδοτικών παροχών, σε αποδεκτό επίπεδο, με τη μη περικοπή συντάξεων ύψους 1.000 – 1.200 € και κάτω.
Β. Τον ακριβή αναλογιστικό υπολογισμό των οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν για μια μεταβατική περίοδο 3-5 ετών, έως ότου το νέο σύστημα εξισορροπήσει με την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών και διοικητικών του δομών.
Γ. Τη δεσμευτική ανάληψη από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης αυτοτελούς αποπληρωμής, εντός 15 έως 20 ετών, του συνόλου των επιπροσθέτων δαπανών που θα απαιτηθούν στη μεταβατική περίοδο των 3-5 ετών. Μόνο έτσι μπορεί να μην αναζητηθούν οι αναγκαίοι πόροι από τους σημερινούς συνταξιούχους και να διασωθούν οι σημερινές συντάξεις.
Ανάλυση των βασικών παραμέτρων της πρότασης
1.                  Δημιουργία 2 ή 3 ταμείων δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ​ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ​​​​ και ΟΑΕΕ.
2.                   Μετασχηματισμός του ΕΤΑΑ σε επαγγελματικό ταμείο ειδικού σκοπού με θεσμοθετημένη την αρχή της καθολικότητας και υποχρεωτικότητας και για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες, Μηχανικούς-Ιατρούς-Δικηγόρους (μπορεί να εξεταστεί και η ένταξη του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ). Η πρόταση αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιατί, αν υιοθετηθεί από τους κοινωνικούς φορείς ΤΕΕ, ΠΙΣ, ΠΔΣ ίσως να επιλυθεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό πρόβλημα.
3.                   Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα αρχίσουν την επαγγελματική τους ενασχόληση από την 1/1/2016 και μετά έχουν τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενοποίηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, να δύνανται να ασφαλίζονται είτε στον κλάδο ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων είτε στον κλάδο ασφάλισης των μισθωτών.
• Να δύνανται, εντός 24 μηνών, μετά την έναρξη του επαγγελματικού τους βίου και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ασφάλισής τους στο δημόσιο κλάδο υγείας (ΕΟΠΥΥ):
➢ να ασφαλιστούν στον κλάδο σύνταξης των μισθωτών ή
➢ να ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων ή
➢ να ασφαλιστούν σε επαγγελματικό ταμείο. 
(Το καθεστώς αυτό ισχύει σε αρκετά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη π.χ. στη Γερμανία και έχει συμβάλει στην εκκίνηση του επαγγελματικού βίου.)
Βασικές αρχές για μετάβαση στο νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
 1η Αρχή: Ενοποίηση με χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 έτη των κανονισμών των συνταξιοδοτικών παροχών, στα 2 ή 3 ταμεία, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.
2η Αρχή: Διάκριση των συντάξεων σε δύο βασικούς πυλώνες:
- βασική σύνταξη (ίδιο ποσό για όλους)
- κατοχυρωμένο ποσό σύνταξης με βάση τις καταβληθείσες εισφορές (εξατομικευμένο ποσό)
3η Αρχή: Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εξατομικευμένου ποσού σύνταξης προτείνεται να διέπονται βασικά από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3863/10, με τις αναγκαίες προσαρμογές και με επιδιωκόμενο στόχο την ενσωμάτωση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εξυγίανση ΟΑΕΕ με κεφαλαιοποίηση οφειλών
 Διατήρηση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην «πραγματική» κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για οφειλές άνω των 20.000 €. Η κεφαλαιοποίηση να συνεχίζει να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1% ετησίως. Εξυπακούεται η δυνατότητα άμεσης ένταξης στις υπάρχουσες ρυθμίσεις και για τις οφειλές κάτω των 20.000 €, με αναλογικές εκπτώσεις στο ύψος των προσαυξήσεων σε σχέση με τον χρόνο και τον όγκο κάλυψης των οφειλών.
 Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και ανάγκη επιπρόσθετης περικοπής συντάξεων. Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί.  Όπως είναι αυτονόητο, εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από την σύνταξη την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, θα πρέπει να διατηρεί το σχετικό δικαίωμα.
 Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. Για τους ενταχθέντες σε ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι των διώξεων (πάγωμα διώξεων) και η μη ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο.
 Βασικά προαπαιτούμενα μεταρρύθμισης
 1ο Δημιουργία ενιαίου φορέα από όλα τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για τη διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους.
2ο Δημιουργία μιας αξιόπιστης και ανεξάρτητης εθνικής αναλογιστικής αρχής η οποία θα υπάγεται στη Βουλή των Ελλήνων κατά το πρότυπο της αρχής της Μεγάλης Βρετανίας.
3ο ​Αναλογιστική μελέτη η οποία και θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2016. Η αναλογιστική μελέτη προτείνεται να γίνει είτε από την αναλογιστική υπηρεσία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, είτε από κορυφαίο οικονομικό οίκο που θα επιλεγεί από την Κυβέρνηση και τους θεσμούς. Η μελέτη θα αποτελεί ουσιαστικά το πλήρες και αναλυτικό σχέδιο κοστολόγησης όλων των βημάτων της μετάβασης στο νέο σύστημα και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία:
- Ανάλυση όλων των σεναρίων για τα ελλείμματα του ΣΚΑ με βάση 3 σενάρια (δυσμενές, τρέχον, αισιόδοξο) όσον αφορά την ανεργία, την κατώτατη σύνταξη, την εξέλιξη των βασικών μισθών, το νέο κανονισμό παροχών συντάξεων, το επίπεδο των εισφορών κ.λπ.
- Τα εκτιμώμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη διοικητική ένωση, τη μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, την επαγγελματική αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας κ.λπ.
- Την πλήρη αποτίμηση του εκτιμώμενου κόστους μετάβασης, ανά σενάριο, για τα επόμενα 3 – 5 έτη έως ότου επιτευχθεί η απόλυτη αυτοχρηματοδότηση του συστήματος.
- Τον σαφή και ακριβή καθορισμό των επιπρόσθετων χρηματικών ποσών που θα απαιτηθούν, στη μεταβατική χρονική περίοδο, των 3-5 ετών, για την εξισορρόπηση εσόδων από εισφορές με τις δαπάνες παροχών συντάξεων και ΚΥΡΙΩΣ τον τρόπο της οριστικής εξόφλησης αυτών των πρόσθετων χρηματικών ροών εντός 15-20 ετών.
- Απόλυτη και σαφής πρόβλεψη ότι τα επιπρόσθετα αυτά κόστη δεν επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία, δεδομένου ότι εξοφλούνται εντός 15 -20 έτη από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με νομοθετημένες και εγγυημένες τις διαδικασίες αποπληρωμής τους.
 Κρίσιμη πολιτική διαπραγμάτευση με τους θεσμούς
Η επιτυχία του εγχειρήματος συναρτάται ως ένα βαθμό από την αποδοχή ή την ανοχή του σχεδίου από τους κοινωνικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα.
Ένα τέτοιο μέτωπο ενεργούς στήριξης ή ανοχής δίνει τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης με τους θεσμούς με στόχο:
- Τη σύμφωνη γνώμη τους σε ένα μεταρρυθμιστικό μοντέλο που είναι βιώσιμο και εξισορροπεί το αναδιανεμητικό και το ανταποδοτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τεκμήριο μια αξιόπιστη αναλογιστική μελέτη.
- Τη σύμφωνη γνώμη τους για μια σαφώς καθορισμένη, μέσω της αναλογιστικής μελέτης, δανειοδότησης των δημόσιων ταμείων ασφάλισης από χρηματοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ταυτόχρονο καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής αυτού του ποσού εντός 15 ή 20 ετών, από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
- Την υιοθέτηση μιας βιώσιμης λύσης για την αποπληρωμή προς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών (σήμερα ανέρχονται σε 20 δις € περίπου) με στόχο αυτά τα ποσά, σε ποσοστό (30-40%), να οδηγούνται για την αποπληρωμή της πρόσθετης δανειακής ενίσχυσης του ΣΚΑ κατά τη φάση της μετάβασης στο νέο σύστημα.
-Η άντληση αυτών των ποσών, από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην αναθεώρηση και τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων όρων της ισχύουσας ρύθμισης των 100 δόσεων.
Την ανωτέρω εναλλακτική πρόταση και την ευθύνης υποβολής της, τόσο προς την Κυβέρνηση όσο και προς τα κόμματα και τους θεσμούς θα μπορούσε να αναλάβει η ΟΚΕ και τελικά να προταθεί ως επιλογή από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βασικός στόχος της ΕΣΕΕ, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της πρότασης, πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής ή ανοχής αυτού του σχεδίου από τις πολιτικές δυνάμεις και τους θεσμοθετημένους Κοινωνικούς Εταίρους. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα μπορούσε να συμβάλει μία συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης της ευρύτερης Κοινής Γνώμης, όλων των πολιτικών δυνάμεων και των Κοινωνικών Φορέων, για την μέχρι σήμερα πορεία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αναδιανεμητικών και ανταποδοτικών συστημάτων ασφάλισης, καθώς και παραδειγμάτων μεταρρύθμισης συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (περίπτωση Χιλής, Ισπανικό εγχείρημα μετά τη συμφωνία του Τολέδο). Η πλήρης ενημέρωση της Κοινής Γνώμης θα συντελέσει στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικής συναίνεσης για την αποτελεσματική μεταρρύθμιση του ΣΚΑ. Η σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συμβολή αξιόπιστων αναλυτών.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:
«...Η ΕΣΕΕ εφιστά την προσοχή όλων στο γεγονός ότι τρεις στους δέκα εργοδότες, έμειναν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων για χρέη προς το ΙΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Οκτώβριο στη ρύθμιση  αυτή έμειναν 84.662 ενήμεροι οφειλέτες, από τους 113.932 που είχαν ενταχθεί μέχρι και τον Ιούλιο. Ο συνολικός αριθμός όσων «έχασαν» τη ρύθμιση μέσω ΙΚΑ και ΚΕΑΟ, φτάνει τους 36.000. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι στον ΟΑΕΕ επιπλέον 7.000 εργοδότες έχασαν τον Οκτώβριο τη ρύθμιση. Η ΕΣΕΕ είχε προ τριμήνου επισημάνει ότι το διάστημα μέχρι τα τέλη του έτους, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βεβαρημένο φορολογικά, αφού συμπίπτουν πολλές μηνιαίες υποχρεώσεις, όπως οι δόσεις φόρου εισοδήματος, δόσεις ΕΝΦΙΑ, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αναδρομικοί φόροι και εισφορές, τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου ζητά την ενεργοποίηση της «δεύτερης ευκαιρίας», προς όφελος όλων και κυρίως των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα χάσουν περίπου 1,2 δις ευρώ από τις απώλειες των ρυθμίσεων...».

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ"

Το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγλεματικού Συλλόγου Γουμένισσας και τα μέλη του, σας προσκαλούν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις "στο σπίτι του αη Βασίλη¨. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Γουμένισσας, όπου θα συμμετέχουν πολλοί σύλλογοι και τα καταστήματα θα πραγματοποιήσουν bazaar. Όσοι ιδιοκτήτες καταστημάτων και ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα: Τουλούπης Χρήστος 6949726786, Καραμπίδου Κατερίνα 6973970361 και Παπαγεωργίου Γεωργία 6942616246.
Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. 

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ: ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΚΕΚ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΕΔΡΑ: Δοϊράνης 56, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,  Τηλ/Fax : 23410 28705 – 29690, 23411 02185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν. Αμύνης 37 (ΑΚΡΙΤΕΣ), Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Τηλ/Fax : 23430 97340
epimorf@otenet.gr             www.epimorfotiki.gr  Το ΚΕΚ-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, με τίτλο «Καινοτόμος δάσκαλος - Μαθητής με κίνητρο: επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας». Τα στελέχη της ομάδας οργάνωσης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της «Επιμορφωτική Κιλκίς», Περικλής Κοσμίδης και Νίκος Γεωργιάδης συμμετείχαν στην πενθήμερη εκπαιδευτική συνάντηση η οποία αποτέλεσε και την έναρξη του σχεδίου.
     Η εκπαιδευτική συνάντηση υλοποιήθηκε  στη πόλη Vilnius της Λιθουανίας με φορέα υποδοχής το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης UGDYMO PLETOTES CENTRAS (δημόσιος φορέας με εποπτικό ρόλο). Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 άτομα – στελέχη εκπαιδευτικών φορέων από την Ελλάδα, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, τη μεταφορά των γνώσεων αυτών στους φορείς που εκπροσωπούν και κατ΄ επέκταση στις χώρες τους αλλά και να προσφέρουν κίνητρα και λύσεις στους μαθητευόμενους. Από την Ελλάδα, πέρα από την Επιμορφωτική Κιλκίς συμμετέχει και το 1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.
     Ο συντονιστής φορέας παρουσίασε αρχικά τους στόχους και προτεραιότητες του σχεδίου ενώ στη συνέχεια συζητήθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα - προϊόντα και οι μέθοδοι εργασίας των εταίρων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας συζήτησαν τα συνήθη θέματα ή και προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και αντάλλαξαν καλές πρακτικές. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εργαλείο «Επίλυση Προβλημάτων μέσω Συνεργασίας» (Collaborative Problem-Solving - CPS) για τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων αλλά και να συμμετάσχουν σε εργασίες ανάπτυξης, δημιουργικότητας  και γνωριμίας μεθόδων για μάθηση στην πράξη.
     Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης η εικοσαμελής ομάδα επισκέφθηκε την Διεθνή Έκθεση “School 2015” που ήταν αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEAM, επίσης επισκέφθηκε το Κολλέγιο των Ιησουιτών στο Vilnius, ένα Τεχνικό Λύκειο, τον Πύργο Τηλεόρασης στο Vilnius, αλλά και το Σχολείο Ρομποτικής το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές εκμάθησης και αξιοποιούν καινοτόμα εργαλεία για παιδιά από την ηλικία των 4 ετών. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων η ομάδα επισκέφθηκε μουσεία της περιοχής και άλλα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εθνική όπερα, θέατρο).
     Με τη λήξη της εκπαιδευτικής συνάντησης επισφραγίστηκε η συμφωνία των εταίρων για εργασία στο σχέδιο με σκοπό τον όσο δυνατό μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς φορείς, τους εκπαιδευόμενους και τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα ανανεώθηκε το ραντεβού των εταίρων καθορίζοντας την δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση στην Εσθονία στις αρχές του νέου έτους.


Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Την Τετάρτη 11/11/2015 και ώρα 11 π. μ. στο Δημαρχείο του Πολυκάστρου, η Αναπτυξιακή Κιλκίς οργανώνει συνάντηση φορέων για το "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ" της περιοχής. Η παρουσία όλων είναι σημαντική. 

Ανακοίνωση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25)ατόμων στο Δήμο ΚιλκίςΟ Δήμος Κιλκίς
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25)ατόμων, είκοσι (20) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας και πέντε (5) ΔΕ Οδηγών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς. ]

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Γ. Καπέτα 17, απευθύνοντάς την στο Δήμο Κιλκίς υπόψιν κ. Μασμανίδη Ισαάκ (τηλ.
Επικοινωνίας: 2341352227). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (Συγκεκριμένα από 04 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και 13 Νοεμβρίου
2015)
.

O Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ψήφισμα διαμαρτυρίας της ΕΣΕΕ για το Ελληνικό Εμπόριο και τη Μικρομεσαία ΕπιχειρηματικότηταΤην Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 η ΕΣΕΕ μαζί με όλους τους φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας, της εργασίας και της αγοράς προχωρά σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, ενάντια στην εφαρμογή των μέτρων και της πολιτικής του τρίτου μνημονίου.

Η ελληνική κοινωνία έχει αγγίξει τα όριά της και αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των δανειστών. Τα συνεχόμενα εισπρακτικά μέτρα και η παραφιλολογία του τρόμου που τα συνοδεύει, στερεύουν τις επιχειρήσεις μας από πελάτες και ρευστότητα, τους νέους ανθρώπους από δουλειές και την πολύ σημαντική «ψυχολογία της αγοράς» από οποιοδήποτε ψήγμα αισιοδοξίας. Το άμεσο εφιαλτικό αποτέλεσμα των αλόγιστων μέτρων και των συνεχόμενων μνημονίων, χωρίς εθνική στρατηγική για την ανάταξη της οικονομίας, είναι ακόμη περισσότερη ύφεση, περισσότεροι χαμένοι τζίροι, περισσότερα λουκέτα, περισσότερη ανεργία και λιγότερη αξιοπρέπεια.
Οι έλληνες έμποροι αρθρώνουμε «κραυγή αγωνίας» για το μέλλον της ελληνικής αγοράς, οικονομίας και κοινωνίας. Συμμετέχουμε ενεργά στις κινητοποιήσεις της 12ης Νοεμβρίου, παρόντες στους αγώνες και στο πλευρό όλης της κοινωνίας, που πλέον διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματα στην επιβίωση και στον αυτοσεβασμό, μέσα σε μία σύγχρονη αγορά, με αρχές και αξίες που δεν επιδέχονται εκπτώσεων.

Όλοι οι μικρομεσαίοι έμποροι της χώρας λέμε:

 • ΟΧΙ στην επιλεκτική εφαρμογή της «ελαττωματικής» εργαλειοθήκης Νο1 και No2 του ΟΟΣΑ και στη λεηλασία του ζωτικού χώρου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην χώρα μας.
 • ΟΧΙ στα λουκέτα, στην ανεργία, στην λαιμητόμο των «κόκκινων δανείων» και των πλειστηριασμών σπιτιών, περιουσιών, ελπίδων και αξιοπρέπειας.
 • ΟΧΙ στη φυγή των ελλήνων μικρομεσαίων, στην «επιχειρηματική μετανάστευση» και στην «καταναλωτική αιμορραγία» σε γειτονικές, «φορολογικά φιλικές» χώρες.
 • ΟΧΙ στην αναποτελεσματική υπερφορολόγηση, στη συνεχή επιβολή νέων και αναδρομικών φόρων και στην πλήρη αφαίμαξη και εξόντωση των συνήθων υποζυγίων.
 • ΟΧΙ στην οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεών μας από την έλλειψη ρευστότητας, την επιβολή Capital Controls και τις υπερχρεώσεις στις στοιχειώδεις συναλλαγές για την συντήρηση των εργασιών μας.
 • ΟΧΙ στην πτώχευση του ΟΑΕΕ, στην κατάρρευσή του από άλογη διαχείριση και υφαρπαγή της περιουσίας του, που οδηγεί σε ανασφάλεια και «συντάξεις φτώχειας» δύο τουλάχιστον εμπορικές γενεές.

Λέμε:

 • ΝΑΙ στην ανάπτυξη με απασχόληση, με πρόγραμμα και σχεδιασμό για την αναδιάταξη της παραγωγής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής αγοράς.
 • ΝΑΙ στην πάταξη της γραφειοκρατίας, του παρεμπορίου, του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και γενικότερα της παραοικονομίας.
 • ΝΑΙ στην απλοποίηση, επικαιροποίηση, εναρμόνιση και εφαρμογή μιας δίκαιης φορολογικής, εργασιακής και αγορανομικής νομοθεσίας.
 • ΝΑΙ στην διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών μας, επάνω στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της καλής πίστης.
 • ΝΑΙ στη στήριξη της ανταγωνιστικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των καταστημάτων στους εμπορικούς δρόμους των πόλεων και στην επιβίωση της μεσαίας τάξης.
 • ΝΑΙ στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση και στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Με πυξίδα την συμβολή στην ανάπτυξη και στην προκοπή του τόπου, των τοπικών αγορών αλλά και την επιβίωση των Μμε επιχειρήσεων, ο εμπορικός κόσμος ζητάει από τους κυβερνώντες δίκαιη και ορθή κρίση, σοβαρότητα και σκληρή δουλειά και από τους πολίτες εγρήγορση και συλλογική υπευθυνότητα. Πρέπει όλοι να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ώστε να αποφευχθεί η κοινωνική έκρηξη, να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις και να βγει επιτέλους η Χώρα μας από την επιτήρηση, την κρίση και την ύφεση.
 

πηγή:ΕΣΕΕ

Προμήθεια ειδών και εκτέλεσης εργασιών


Η Επιτροπή μας για το οικονομικό έτος 2016 προσπαθεί να ανεύρει προμηθευτές αναλωσίμων και εκτελεστές εργασιών :
 • Γραφική ύλης και χαρτικών
 • Αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (γραφίτης)
 • Αναλωσίμων εκτυπωτών και ΦΑΞ
 • Συντήρησης καυστήρων
 • Συντήρησης -αναγόμωσης -αντικατάστασης πυροσβεστήρων
 • Συντήρησης - επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων
 • Συντήρησης - επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ΦΑΞ
 • Υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και θέρμανσης
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να προμηθεύονται τους σχετικού πίνακες προσφορών απ' τη Δημοτική Βιβλιοθήκη "Οικονόμου" στην Αξιούπολη.

Η επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ όρισε ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος τηνΠαρασκευή 27-11-2015 και ώρα 12.00.

Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 13.00 από την επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου μας.

Κατάθεση προσφορών : Δημοτική Βιβλιοθήκη "Δημήτριος Οικονόμου" Αξιούπολη, κ. Ειρήνη Παρασκευαϊδου. Τηλ. 23430 32895
πηγή: Δήμος Παιονίας

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Συνεργασία ΕΣΕΕ & Enterprise Greece για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜε

Συνεργασία ΕΣΕΕ & Enterprise Greece για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜε

Υπεγράφη σήμερα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Οργανισμού Enterprise Greece από τους προέδρους των δύο φορέων κ.κ. Βασίλη Κορκίδη και Χρήστο Στάικο.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην καλύτερη δυνατή προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και στην εν γένει ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Μμε ελληνικής επιχείρησης. Ο Enterprise Greece, από την άλλη πλευρά, ως ο αρμόδιος φορέας από πλευράς ελληνικού κράτους για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, έχει ως στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο αυτό, με το συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας, οι δύο φορείς αποσκοπούν στη δημιουργία δεσμών και στην υλοποίηση δράσεων, με στόχο την αύξηση των συνεργειών και της προστιθέμενης αξίας και τη διοχέτευση τεχνογνωσίας και επιστημονικής εξειδίκευσης στους τομείς της προσέλκυσης επενδύσεων και της προώθησης των εξαγωγών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι εδώ συμβαλλόμενοι φορείς θα προβούν:
 • Στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας.
 • Στην ανταλλαγή πληροφοριών για το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή τομέα γενικότερα, και στην διασφάλιση ότι οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται στα μέλη εκάστου των συμβαλλομένων ή στους εξαγωγείς, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωσή τους τόσο ως προς θέματα εξαγωγών όσο ως προς τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον χώρο του ελληνικού εμπορίου.
 • Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με άλλες χώρες.
 • Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα μηνύματα που λαμβάνουν από εξαγωγείς σχετικά με την δραστηριοποίησή τους σε άλλες χώρες.
 • Στην ανταλλαγή πληροφοριών για νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις εξαγωγές.
 • Στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σχετικών με τη διευκόλυνση των εξαγωγών.
 • Στην ανταλλαγή δημοσιεύσεων, περιοδικών, περιοδικών εκδόσεων, και μελέτες που σχετίζονται με τις εξαγωγές καθώς και τις πολιτικές και τους κανονισμούς που τις διέπουν.
 • Στην συνεργασία για τη διευκόλυνση υφιστάμενων και ενδιαφερομένων εξαγωγέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση των εξαγωγικών τους σχεδίων ή που ζητούν περαιτέρω πληροφόρηση για τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
 • Στην ανταλλαγή εμπειριών, με επιφύλαξη της διαθεσιμότητας πόρων, τα μέρη δύνανται να διαβουλεύονται μεταξύ τους περιοδικά, και μέσω απευθείας συναντήσεων, σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Τα μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, ευκαιριών κατάρτισης, εργαστηρίων, σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, κλαδικών μελετών και αποστολών μεταξύ τους.
Τόσο η ΕΣΕΕ όσο και ο Enterprise Greece μοιράζονται την αντίληψη ότι για την επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Αμφότεροι οι φορείς, έχουν αναλάβει να εργαστούν από κοινού για την προώθηση αυτού του σκοπού, δημιουργώντας διαύλους άμεσης και σταθερής επικοινωνίας μεταξύ τους και κοινών δράσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμπεφωνημένων στόχων.

Επιστολή ΕΣΕΕ προς τους αρμόδιους υπουργούς για την Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων

Επιστολή ΕΣΕΕ προς τους αρμόδιους υπουργούς για την Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη, τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, με αντικείμενο την επαναφορά στην ατζέντα της Κυβέρνησης του ζητήματος της δημιουργίας μίας «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» (ΑΤΜΕ), το οποίο έχουμε ως ΕΣΕΕ ανακινήσει ήδη από το 2013. Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΕΣΕΕ, πρόκειται για μία τράπεζα ειδικού σκοπού με τραπεζικές, εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), η οποία με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ μπορεί να αξιοποιήσει τη δομή των συνεταιριστικών τραπεζών, η οποία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.
Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκέντρωση-συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης και η παροχή «μικρό-δανείων» («micro finance») αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να αναπτύξει ένα δυναμικό και στοχευμένο μάνατζμεντ, σε σημεία που οι άλλες τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, με απλά- τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ενέργειες στήριξης και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης με πληροφόρηση και συμβουλές για την οικονομική εξέλιξη της μικρής επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις νέες τάσεις της αγοράς.
Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων σε περιφερειακή ή πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις. Επίσης, η ΑΤΜΕ θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 309 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ ζήτησε συνάντηση τόσο με τον κ. Δραγασάκη όσο και με τους κ.κ. Σταθάκη και Τσακαλώτο, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ενέργειες που είχε αναλάβει για τη δημιουργία της ΑΤΜΕ και για τις δυνατότητες της εκ νέου ενεργοποίησης της εν λόγω πρότασης.