Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ


Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 380/1968, ο Υπουργός Εργασίας έχει τη δυνατότητα, με απόφασή του κάθε χρόνο, να καθορίζει την Πρωτομαγιά ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Όταν η Πρωτομαγιά συμπέσει με ημέρα Κυριακής, δεν μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη μέρα, αφού με τις διατάξεις του ν. 1400/1983 καταργήθηκαν οι διατάξεις για μετάθεση αργιών σε άλλη μέρα όταν συμπίπτουν με Κυριακές. Δυνατότητα μεταφοράς υπάρχει μόνο σε περίπτωση σύμπτωσης της Πρωτομαγιάς με ημέρα Μεγάλης Εβδομάδας ή την Κυριακή του Πάσχα, όπως ακριβώς ισχύει φέτος.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπουργός Εργασίας έχει δικαίωμα με απόφασή του να μεταφέρει την αργία της πρωτομαγιάς σε άλλη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 7, ν. 74/1975).  Σε υλοποίηση της σχετικής δυνατότητας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 12618/288/17-3-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία, η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται φέτος για την Τρίτη του Πάσχα, 3 Μαΐου 2016.  Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 826Β΄, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Συνεπώς κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται γενικά η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός αυτών που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες.
Παρακαλώ να γνωστοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

      Βασίλης Κορκίδης                                  Γιώργος Καρανίκας

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Επιμορφωτική Κιλκίς: Πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτές στη Λιθουανία.


     Η  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, με τίτλο «Καινοτόμος δάσκαλος - Μαθητής με κίνητρο: επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας», έλαβε μέρος στη συνάντηση με θέμα «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτές» που πραγματοποιήθηκε στο Druskininkai της Λιθουανίας από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2016.
     Φορέας υποδοχής για το εκπαιδευτικό σεμινάριο, ήταν το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης UGDYMO PLETOTES CENTRAS (δημόσιος φορέας με εποπτικό ρόλο). Στη συνάντηση συμμετείχαν 20 άτομα – στελέχη εκπαιδευτικών φορέων από την Ελλάδα, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, με σκοπό την δημιουργία ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτές. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτών και η συμβολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν και εν συνεχεία να εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές / μαθησιακές προσεγγίσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να αυξήσουν τα κίνητρά τους και να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις τους.
     Από την Ελλάδα, πέρα από την Επιμορφωτική Κιλκίς στη συνάντηση συμμετείχε και το 1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η συνάντηση σεμιναριακού χαρακτήρα περιελάμβανε τέσσερις διακριτές διδακτικές ενότητες για τους επιμορφωτές, την σχολική βελτίωση βάσει μεθόδων απόδειξης (evidencebased school improvement), τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων (collaborative problem solving), τη μέθοδο διδασκαλίας STEAM Sciencetechnologyengineeringartsmathematics (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανολογία, τέχνες, μαθηματικά), καθώς και την προσέγγιση Gamification (εκπαιδευτικά παίγνια). Ο εκπρόσωπος της Επιμορφωτικής σε συνεργασία με το φορέα της Λιθουανίας παρουσίασαν καλές πρακτικές, παραδείγματα και εις βάθος αναλύσεις αναφορικά με την προσέγγιση STEAM. Παράλληλα, οργανώθηκε το πρόγραμμα και η διδακτική ύλη της εκπαιδευτικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο Κιλκίς τον ερχόμενο Ιούλιο.
Στο περιθώριο της εκπαίδευσης και με αφορμή την εθνική επέτειο ανεξαρτησίας της Λιθουανίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Grutas Park, μόλις 5 χλμ από την πόλη του Druskininkai,  το οποίο φιλοξενεί όλη τη Σοβιετική ιστορία της Λιθουανίας πριν την ανεξαρτητοποίησή της το 1991. Επιβλητικά αγάλματα των Λένιν, Στάλιν Μάρξ κλπ καθώς και μουσεία με παλαιά σοβιετικά κειμήλια και πίνακες κοσμούν το πάρκο σε ένα καταπράσινο τοπίο ανάμεσα σε λίμνες. Παράλληλα, την τελευταία ημέρα, οι συμμετέχοντες πήραν μια μικρή γεύση από την πρωτεύουσα Βίλνιους κάνοντας έναν μικρό περίπατο στην παλιά πόλη και ιστορικό κέντρο της πόλης.

            Το επόμενο ραντεβού των εταίρων καθορίστηκε για τα μέσα Απριλίου και θα φιλοξενηθεί στην Εσθονία.