Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Παραλαβή νέου εξοπλισμού από Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας
Επιπλέον, το νοσοκομείο της Γουμένισσας εντός των προσεχών ημερών, θα παραλάβει ένα υπερσύγχρονο αναισθησιολογικό μηχάνημα Γερμανικής κατασκευής καθώς και έναν τελευταίας γενιάς πρότυπο κλίβανο αποστείρωσης μεγάλης χωρητικότητας. Ενέργειες που αναβαθμίζουν την λειτουργία του νοσοκομείου καθώς τα παλαιά μηχανήματα που αντικαθίστανται είχαν διαγράψει αρκετά εκατομμύρια ώρες λειτουργίας.

Σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν τόσο οι διαδικασίες λειτουργίας του ιδρύματος όσο και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας οι οποίοι ολοένα και περισσότερο κάνουν χρήση των υπηρεσιών των δημόσιων δομών υγείας, συνεχίζεται η προσπάθεια ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και πολύ σύντομα (καλοκαίρι 2015) θα παραληφθούν από τα δυο Νοσοκομεία του νομού μας νέοι απινιδωτές, καρδιογράφοι καθώς και άλλος σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

http://gnomikilkis.blogspot.gr/

Διακοπή ρεύματος στη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας

014

Ανακοίνωση
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της Γουμένισσας και όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας, (χωριά πρώην Δήμου Γουμένισσας), ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 9:00 μ.μ. μέχρι14:30 μ.μ..
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αναβολή διακοπής ρεύματος σε περίπτωση βροχόπτωσης


ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για τις προκηρύξεις σε ΕΛΣΤΑΤ,ΕΚΑΒ και ΔΕΔΔΗΕΜετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής περιόδου, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994. 

Ως εκ τούτου, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, στο πλαίσιο διαδικασιών πρόσληψης μονίμου και τακτικού προσωπικού καθώς επίσης και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος. 
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω:
Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα (90) θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (T.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) δύναται να υποβληθούν έως και την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου, ημέρας Πέμπτης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2014 (ΦΕΚ 18/16-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και λήγει τη 16η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014 
Κατηγορία: Π.Ε. 
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 1510 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρας Τρίτης. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2014 (ΦΕΚ 19/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει τη 18η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη. 

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
A.Σ.Ε.Π. 
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2014 
Κατηγορία: Δ.Ε. 
Τ.Θ. 14308 
Αθήνα Τ.Κ. 11510 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρας Τρίτης.

Θετική και σταθερή η θέση της ΕΣΕΕ στην αύξηση του κατώτατου μισθού


Η ΕΣΕΕ είχε από την αρχή διαφωνήσει με τις επιλογές των Κυβερνήσεων από το 2010 και μετά που υιοθέτησαν μεγάλες μειώσεις μισθών σε μία προσπάθεια τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και διατήρησης της απασχόλησης. Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις των ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι είχαν εδώ και καιρό επισημάνει τα ουσιαστικά προβλήματα και τις αγκυλώσεις αυτών των πολιτικών επιλογών, επιβεβαιώθηκαν δραματικά: η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που ιθύνοντες ανέμεναν και η ανεργία εκτοξεύτηκε σε ανησυχητικά επίπεδα. Τελικά, ο κατώτατος μισθός μειώθηκε στα 586,06 ευρώ (μεικτά), ενώ για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών σε μόλις 510,95 ευρώ (μεικτά).

Η πρόταση για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ (μεικτά) δεν καλύπτει αποκλειστικά ανθρωπιστικές/κοινωνικές ανάγκες, επειδή διασφαλίζει μία αξιοπρεπή διαβίωση σε πολλούς συμπολίτες μας, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να αναθερμάνει την αγορά και να θέσει την κατανάλωση σε τροχιά ανάκαμψης. Ένας υψηλότερος κατώτατος μισθός θα τονώσει τη ζήτηση, καθώς η οριακή ροπή για κατανάλωση (MPC) είναι πολύ μεγαλύτερη στα χαμηλότερα εισοδήματα εν συγκρίσει με τα υψηλότερα. Η ενίσχυση της κατανάλωσης θα δημιουργήσει νέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις και σταδιακά θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. Θα πρέπει, επιπλέον, να ληφθεί υπόψη πως οι εγχώριες ΜμΕ προμηθεύονται εμπορεύματα και υλικά, κατά κύριο λόγο, από έλληνες προμηθευτές καθώς, πέραν των δεσμών συνεργασίας και εμπιστοσύνη, οι τελευταίοι παρέχουν πίστωση, γεγονός που προσφέρει τεράστια βοήθεια, με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας.

Παράλληλα, με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να υιοθετηθεί η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους (εργοδοτικών εισφορών), ώστε να αντισταθμιστεί μέρος της επιβάρυνσης των εργοδοτών.

Πίνακας 1: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Πρόταση ΕΣΕΕ
Κατώτατος ΜισθόςΙσχύον καθεστώς Πρόταση ΕΣΕΕ
Μηνιαίες Μεικτές Αποδοχές Ιδιωτικού Τομέα586,06 €751,00 €
Μηνιαίες Εργοδοτικές Εισφορές Ιδιωτικού Τομέα160,93 €184,45 €
Μηνιαίο  Συνολικό Κόστος Μισθοδοσίας Ιδιωτικού Τομέα746,99 €935,45 €
Μεταβολή Συνολικού Μηνιαίου Κόστους Μισθοδοσίας Ιδιωτικού Τομέα188,46 € ή 25,2%
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

Αναμενόμενα Οφέλη: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Εργάνη, Οκτώβριος 2014) με τον κατώτατο μισθό αμείβονται 137.113 εργαζόμενοι στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, η προκύπτουσα αύξηση του συνολικού ετήσιου κόστους μισθοδοσίας στον Ιδιωτικό Τομέα κατά 361,8 εκ. €, με βάση τις προτάσεις της ΕΣΕΕ, αποτελεί το κατάλληλο κίνητρο προκειμένου το «επίδομα ανεργίας» του ΟΑΕΔ να μετατραπεί σε «επίδομα εργασίας» από πλευράς του Κράτους, μέσω κάλυψης μέρους του συνολικού κόστους μισθοδοσίας. Η παραπάνω επιβάρυνση αναμένεται να υπερκαλυφθεί από τις πολλαπλασιαστικά ευεργετικές συνέπειες της μείωσης της ανεργίας, της τόνωσης της καταναλωτικής δαπάνης και της συνακόλουθης ενίσχυσης του τζίρου των επιχειρήσεων.

Συγκεντρωτικά
 • Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ (μεικτά) θα αναθερμάνει την οικονομία.
 • Η ενίσχυση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται υψηλότερη καταναλωτική ζήτηση, παράμετρος η οποία θα μπορούσε να αναχαιτίσει τις επί σχεδόν δύο έτη οξείες αποπληθωριστικές πιέσεις.
 • Οι φόβοι ότι θα προκαλούσε αύξηση των εισαγωγών και επιδείνωση του Εμπορικού Ισοζυγίου και γενικότερα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών χαρακτηρίζονται, στην παρούσα συγκυρία, ως υπερβολικοί.
 • Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκαλούσε τόνωση της ζήτησης και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα εισέρεαν επιπλέον έσοδα στα δημόσια ταμεία, από τον ΦΠΑ.
 • Οι ΜμΕ προτιμούν τους Έλληνες προμηθευτές, αναγνωρίζοντας εμπράκτως πως η «ανακύκλωση» του χρήματος εντός της ελληνικής αγοράς βοηθάει πρωτίστως την ελληνική οικονομία.
 • Η επιβάρυνση των εργοδοτών από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει από την περαιτέρω συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και μεσοπρόθεσμα από την ενίσχυση του κύκλου εργασιών.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τον κατώτατο μισθό.
«Η ΕΣΕΕ καθ΄ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει την αντίθεσή της στην κατρακύλα του κατώτατου μισθού. Είχαμε θεωρήσει ότι η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε εργαζόμενο πολίτη είναι συνδεδεμένη και με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εκ των πραγμάτων, το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο ταλανίζει την κοινωνία, απαιτεί άμεσες και ρηξικέλευθες κινήσεις που μπορούν πραγματικά να δώσουν ώθηση στην οικονομία εν γένει. Η επαναφορά του κοινωνικού διαλόγου και η αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων εργοδοτών και εργαζόμενων δεν μπορεί να είναι επιλογή αλλά βασική προϋπόθεση στα εργασιακά θέματα της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ επαναφέρει την παλιά πρότασή της από τον Ιούλιο του 2012 και επιβεβαιώνει την θετική στάση της από τον Αύγουστο του 2014 για σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Κατά τη γνώμη μας, η εν λόγω κίνηση θα ενισχύσει την κατανάλωση, θα αυξήσει τον τζίρο των επιχειρήσεων και θα επιταχύνει την αύξηση της απασχόλησης, η οποία είναι και το ζητούμενο σήμερα. Ταυτόχρονα, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά προς την επιβάρυνση που θα δεξιωθεί ο ιδιωτικός τομέας, η αύξηση του κατώτατου μισθού καλό θα είναι να συνοδευτεί και από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, σκοπός μας δεν θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση της ανεργίας αλλά της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει τις προτάσεις της με τη νέα κυβέρνηση και ευελπιστεί ότι η τελευταία θα είναι περισσότερο δεκτική σ
τη διαβούλευση με τους πέντε θεσμοθετημένους κοινωνικούς εταίρους».

Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ και προτάσεις ΕΣΕΕ για τη Μικρομεσαία ΕπιχειρηματικότηταΟι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Όπως έχει καταγραφεί περισσότερες από 200.000 χιλιάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο ενώ πολλές προσπαθούν να επιβιώσουν με τεράστιες δυσκολίες. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς βάλλονται από την ταυτόχρονη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την απαίτηση αλλεπάλληλων και άδικων φόρων, ενώ το πρόβλημα της ρευστότητας έχει δημιουργήσει ασφυξία. 

 Η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα αιχμής που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου, το ελληνικό εμπόριο ελπίζει η νέα κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί ως προς τις προγραμματικές της θέσεις με τις προεκλογικές εξαγγελίες της σε σχέση με τις πολιτικές που θα ακολουθήσει για τη στήριξη και ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πέντε κυριότερες από αυτές. 
1. Προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Ασφαλιστικό:
• Ρύθμιση των χρεών, ιδιωτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς φορείς με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των δόσεων να μην ξεπερνά το 20% του ετήσιου εισοδήματος.
• Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας έως το 2017.
• Κατάργηση της ποινικοποίησης για οφειλές στον ΟΑΕΕ.
• Μέριμνα για δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όσους οφείλουν πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ.
• Καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το Ασφαλιστικό:
• Θεσμοθέτηση της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» στην οποία θα υπάγονται οι επιχειρήσεις που απέκτησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2009 και μετά με αυτόματη ένταξή τους σε όλες τις ευνοϊκές υφιστάμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
• Αναστολή από πλευράς ΟΑΕΕ της αποστολής κατασχετηρίων και ειδοποιητηρίων ποινικών διώξεων.
• Πάγωμα/κεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών οφειλών και μετατροπή τους σε ασφαλιστικό χρόνο.
• Επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας με οριζόντια μείωση εισφορών.
• Αποποινικοποίηση για οφειλές στον ΟΑΕΕ.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εμπόρους (και μικρομεσαίους επιχειρηματίες) που έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές και αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να τις καταβάλουν.

2 . Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για τη Ρευστότητα & τους Δανειολήπτες:
• Ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και Τραπεζών Ειδικού Σκοπού για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών και ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
• Αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου για την επιδότηση στοχευμένων παραγωγικών επενδύσεων.
• Ιδιαίτερη έμφαση και ώθηση στα εγγυοδοτικά επενδυτικά προγράμματα.
• Νέα Σεισάχθεια» στα κόκκινα δάνεια των τραπεζών με ίδρυση ενδιάμεσου Δημόσιου φορέα διαχείρισης κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τις τράπεζες. Κατά περίπτωση διαγραφή μέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες είναι κάτω από το όριο φτώχιας και αναπροσαρμογή των οφειλών έτσι ώστε συνολικά οι ετήσιες καταβολές σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία να μην ξεπερνούν συνολικά το 30% του εισοδήματος.
• Άμεση παύση ποινικών διώξεων, κατασχέσεων μισθών και τραπεζικών λογαριασμών, προσωποκράτησης και χορήγηση φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας. Επ’ αόριστο αναστολή των πλειστηριασμών της 1ης κατοικίας μέχρι 300.000 €.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για τη Ρευστότητα & τους Δανειολήπτες:
• Σύσταση ειδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μμε επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) που θα προέλθει μέσα από τις συνέργειες του ΕΤΕΑΝ, αξιοποιώντας τις δομές τόσο των συνεταιριστικών τραπεζών όσο και των Εμπορικών Συλλόγων, που αποτελούν μέλη της Συνομοσπονδίας.
• Εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
• Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών για το σύνολο των δικαιούχων και θέσπιση κριτηρίων προστασίας των επιτηδευματιών που κινδυνεύουν να απολέσουν την οικεία ή την επιχείρησή τους. Επιβολή κυρώσεων μόνο στους «έχοντες» και οι οποίοι κακόπιστα αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

3. Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για το Φορολογικό Σύστημα:
• Θεσμοθέτηση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος με ριζικές τομές για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και θα επιτρέπει το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχεδιασμό.
• Υψηλότερη φορολόγηση στα διανεμόμενα κέρδη και χαμηλότερη σε αυτά τα οποία αποθεματοποιούνται για να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία.
• Επαναφορά του αφορολόγητου των 12.000€.
• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το Φορολογικό Σύστημα:
• Δημιουργία απλού, σταθερού φορολογικού συστήματος με μικρότερες των σημερινών υπερβολικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ στα καύσιμα) και κατάργηση σειράς έκτακτων και άδικων φόρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος κ.ά.
• Κατάργηση του φορολογικού διαχωρισμού των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος και όχι με βάση τις συνολικά διαθέσιμες απολαβές, ανεξαρτήτως πηγής προελεύσεως.
• Υιοθέτηση ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους και επαναφορά του αφορολόγητου ορίου από 9.545 ευρώ, με πρόβλεψη για κατοχύρωση της περαιτέρω προσαύξησής του για κάθε εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού στα 12.000 ευρώ.
• Θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές), ο οποίος θα διαμορφώνεται στο 15% επί των φορολογητέων κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής μερίσματος θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.
• Απαλλαγή φορολόγησης της 1ης κατοικίας και θέσπιση αφορολόγητου ορίου (ΕΝΦΙΑ).
• Μείωση αντικειμενικών αξιών σε ρεαλιστικά επίπεδα.
• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον κατά 50% και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ο ΦΜΑΠ τον κύριο φόρο.

4. Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜμΕ:
• Απλοποίηση αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, με την κατάργηση του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την λειτουργία τους.
• Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΕΠ), ως φορέων ενημέρωσης και ουσιαστικής διεκπεραίωσης, με κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΜμΕ:
• Απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.
• Αυτόματη/αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
• Μετατροπή των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος ώστε η λειτουργία τους να καθίσταται οικονομικά βιώσιμη.
• Αναθεώρηση του νόμου για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων.

5. Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσχεση της ανεργίας και τον κατώτατο μισθό:
• Σύμφωνα με το οικονομετρικό μοντέλο του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ η αύξηση του κατώτατου μισθού στα €751 για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος αλλά αναπτυξιακό αποτέλεσμα με αύξηση της εγχώριας ζήτησης, κατά 0,75%, και του ΑΕΠ κατά 0,5%, ενώ θα δημιουργήσει 7.500 θέσεις εργασίας.
• Ο τρίτος πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης έχει εθνικό στόχο να ξανακερδηθεί η εργασία στην πατρίδα μας.

Προτάσεις ΕΣΕΕ για την ανάσχεση της ανεργίας και τον κατώτατο μισθό:
• Η πρόταση που είχε υποβάλλει η ΕΣΕΕ τον Ιούλιο του 2012 για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ κρίσης επίπεδα επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 για σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.
• Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων (πχ. για επιχειρήσεις που απασχολούν 3 εργαζόμενους, να επιδοτείται η απασχόληση του ενός για διάστημα 18 μηνών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης και των 3 θέσεων εργασίας).
• Επιδότηση δημιουργίας θέσεων εργασίας με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας.

ΕΣΠΑ 2015: Τα 2 νέα προγράμματα που θα επιδοτήσουν ανέργους

ΕΣΠΑ 2014-2020: Δείτε τα νέα περιφερειακά και τομεακά προγράμματα

Το νέο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδοτήσεις σε ανέργους από το ΕΣΠΑ ονομάζεται «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές.
Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr το νέο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ και θα δίνει επιδοτήσεις σε ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα καθώς και την αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Στόχος του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
* Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
* Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και
οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
* Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
* Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
* Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
* Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
* Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013).
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς
προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
* Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
* Εφοδιαστική Αλυσίδα
* Ενέργεια
* Περιβάλλον
* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
* Τουρισμός
* Υγεία
* Υλικά – Κατασκευές
* Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία


http://www.neolaia.gr/

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με νέους όρους λειτουργήσεων επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδώνΣύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./36831 (ΦΕΚ 3373/16-12-2014 Β΄) Υγειονομική Διάταξη, ορίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και προβλέπεται για πρώτη φορά η έκδοση σχετικής άδειας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι για την έναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη χορήγηση προέγκρισης. Επίσης, στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης ορίζονται και τα δικαιολογητικά που οφείλει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει. Η άδεια χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών με απόφαση του Δημάρχου και κοινοποιείται στις Υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για τη διενέργεια Ελέγχων. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, σφραγίζεται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή.

Επισημαίνεται, ότι επιβάλλονται αυστηρότεροι όροι λειτουργίας και οι επιχειρήσεις με αυτό το αντικείμενο πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής, επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα, για όλα τα διατιθέμενα είδη.


http://espoli.blogspot.gr/

Τι χρειάζεται για το επίδομα μητρότητας στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕΑπόφαση με την οποία καθορίζονται  οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235) εξέδωσε ο οργανισμός, η οποία προβλέπει:

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

 Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),
β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας
Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας.


http://www.ergasiaka-gr.net/

Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο Δημόσιο


“Ξεπαγώνουν” τις επόμενες μέρες οι διαδικασίες προσλήψεων για 4.993 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού.
Οι φορείς που αναμένεται να ενισχυθούν με προσωπικό είναι: δήμοι, ΔΕΗ, υπουργεία, εφορείες αρχαιοτήτων, σχολεία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, ερευνητικά κέντρα, ΑΔΜΗΕ, Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, ΟΑΕΔ κ.α.
Συνολικά θα γίνουν 1.290 μόνιμες και 3.703 εποχικές προσλήψεις. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: διοικητικοί, οικονομολόγοι, τεχνικοί, μηχανικού, εργάτες, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες κ.α.
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους

Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους

Ετοιμοι για τη συνταξιοδότηση είναι 60.000 δημόσιοι υπάλληλοι που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη θεμελιώσει ή θεμελιώνουν το επόμενο διάστημα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε συμπληρώνεται η 25ετία (20ετία στην περίπτωση των τριτέκνων).
Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις, ενώ σε ισχύ είναι και διάταξη για έξοδο ανεξαρτήτως ορίου για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1983.
Σημειώνεται πως οι διατάξεις που καθιστούν εφικτή την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της τρόικας. Ωστόσο η ελληνική πλευρά έχει προτείνει τη διατήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων μέχρι και το τέλος του 2018, για να μη θιγούν ώριμα δικαιώματα
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εθνους σε κάθε περίπτωση όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67. Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν στα 62 με συνολικά 40 έτη ασφάλισης. Δύο είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πριν ανοίξουν την πόρτα εξόδου:
1. Πρόωρη συνταξιοδότηση. Το «πέναλτι» εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος και διαμορφώνεται:
• Στο 4,5% για κάθε έτος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας (ή αλλιώς 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται) για όσους «κλειδώνουν» δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
• Στο 6% για κάθε έτος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας (ή αλλιώς 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται) για όσους «κλειδώνουν» δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης η μείωση αφορά τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον δημόσιο τομέα. Το ποσό του ΙΚΑ ή των άλλων Ταμείων καταβάλλεται κανονικά, αφού ο χρόνος έναρξης της καταβολής είναι μετά το 55ο έτος της ηλικίας.
2. Πλασματικά έτη ασφάλισης. Δύο «ταχύτητες» υπάρχουν, καθώς λαμβάνεται υπόψη το πότε «κλειδώνει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ειδικότερα για θεμελίωση μέχρι το 2010 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο στρατός και ο χρόνος των τέκνων σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον έχει διανυθεί 15ετή δημόσια υπηρεσία. Οι υπόλοιποι πλασματικοί χρόνοι που αναφέρονται σε διάφορους νόμους χρησιμοποιούνται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης.
Αναγνώριση
Για όσους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, ο στρατός, οι σπουδές, τα τέκνα, οι εκπαιδευτικές άδειες κ.ά. (αναφέρονται στον Ν. 3865/2010). Η εξαγορά των χρόνων κοστίζει 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών κα η εξόφληση γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη ή με εφάπαξ καταβολή και έκπτωση 10%.
Οι πατέρες ανηλίκων πρέπει να προσέξουν, καθώς η εξαγορά στρατού και τέκνων μπορεί να τους οδηγήσει σε θεμελίωση το 2010 και απώλεια του ευεργετικού καθεστώτος. Η εξαγορά συμφέρει αν οδηγεί σε θεμελίωση τη διετία 2011-2012, οπότε προβλέπονται μειωμένα όρια.
Συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως και δώδεκα πλασματικά έτη, από τα οποία μέχρι πέντε είναι τα χρόνια για τα παιδιά.
Οι ασφαλισμένοι από το '83 έως το '92
Εξι ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου πριν από το 67ο έτος σε δημοσίους υπαλλήλους που ασφαλίστηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Αναγκαία περίπτωση για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη είναι η συμπλήρωση 25ετίας να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2012.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:
• Ανδρες με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 65 και μειωμένη στα 60.
• Ανδρες με 25ετία το 2011. Προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61 και μειωμένη στα 56.
• Ανδρες με 25ετία το 2012. Ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 63 και μειωμένη στα 58.
• Γυναίκες με 25ετία το 2010. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60 και μειωμένη στα 55.
• Γυναίκες με 25ετία το 2011. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61 και μειωμένη στα 56.
• Γυναίκες με 25ετία το 2012. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 63 και μειωμένη στα 58.
Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία μπορούν να αξιοποιήσουν τρεις ασφαλιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η θεμελίωση έγινε το 2010, η έξοδος γίνεται με 35ετία στα 58. Το 2011 απαιτούνται 36 χρόνια, αλλά το όριο παραμένει στο 58ο έτος, ενώ το 2012 χρειάζονται 37 χρόνια και το 59ο έτος. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 χρειάζονται 40 χρόνια ασφάλισης και η συμπλήρωση του 62ου έτους.
Τέσσερα «παράθυρα» για γονείς και τρίτεκνους
Τέσσερις ασφαλιστικές ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης εξόδου σε γονείς ανηλίκων και τριτέκνους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο Δημόσιο ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για άνδρες με ανήλικα που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012.
Χαμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς μπαίνει τέλος στις ειδικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των γονέων με ανήλικα τέκνα. Δηλαδή, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται πλέον σε ηλικία 67 ετών. Αναλυτικά, στον δημόσιο τομέα προβλέπονται τα εξής:
1. Μητέρες ανήλικων τέκνων. Κερδισμένες είναι όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δικαιούνται σύνταξη στα 50.
Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 52ο έτος, ενώ το 2012 διαμορφώνεται στο 55ο. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφόσον υπάρχει 15ετής δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών, αλλά και της άδειας ανατροφής.
2. Ανδρες με ανήλικα τέκνα. Μειωμένα όρια ηλικίας ισχύουν για όσους συμπλήρωσαν 25ετία τη διετία 2011-2012. Συγκεκριμένα, αν το δικαίωμα «κλείδωσε» το 2011 η σύνταξη καταβάλλεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο πάει στο 55ο έτος.
Στον αντίποδα, χαμένοι είναι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πατέρες με ανήλικα. Πάντως, αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.Να σημειωθεί πως εφόσον και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο.
3. Τρίτεκνες. Το δικαίωμα «κλειδώνει» με 20ετία, ενώ υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Ειδικότερα, όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. Τη διετία 2011-2012 σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Συγκεκριμένα, εφόσον η θεμελίωση έγινε το 2011 η «έξοδος» γίνεται με 21 έτη στα 52, ενώ το 2012 με 23 έτη στα 55.
4. Ανδρες με τουλάχιστον τρία τέκνα. Οσοι θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκές προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. Τίθεται όμως νέο όριο ηλικίας, το οποίο και φτάνει στα 52 για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2011 και στα 55 για εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν το 2012.
Χωρίς όριο οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983
Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας δικαιούνται οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, που συμπληρώνουν 35ετία. Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μητέρες για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν την 31η Δεκεμβρίου 1982 με οποιοδήποτε καθεστώς με αμειβόμενη εργασία.
Δηλαδή περιλαμβάνεται απασχόληση σε στενό δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα που έγιναν αργότερα ΝΠΔΔ (νοσοκομεία), ειδικές μονάδες (ΜΟΜΑ).
Μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνει απασχόληση σε επιχειρήσεις και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ κλπ.). Για το θέμα αυτό εκκρεμεί η ψήφιση νόμου.
Στην εν λόγω κατηγορία -των «παλαιών» ασφαλισμένων- εντάσσεται ο υπάλληλος ακόμη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει εκείνη την περίοδο το ελάχιστο της μίας ημέρας απασχόλησης.
Επιπρόσθετα ακόμη κι αν αργότερα συνέχισε την ασφάλισή του σε φορείς του ιδιωτικού τομέα αλλά επέστρεψε μέσω διορισμού στο Δημόσιο νοείται εξαιτίας της απασχόλησής του την περίοδο πριν το 1983 ως ενταχθείς σε αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων.
Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Οι άντρες που συνταξιοδοτούνται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας μπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας όχι όμως άλλα πλασματικά έτη.
• Δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως πατέρες ανηλίκων όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Ωστόσο μπορούν να κάνουν χρήση του αντίστοιχου δικαιώματός τους οι τρίτεκνοι.
• Για τις γυναίκες το καθεστώς συνταξιοδότησης εξαρτάται από το αν είναι έγγαμες ή όχι. Οι έγγαμες γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν με 24 έτη ασφάλισης και έξι μήνες ανεξαρτήτως ορίου (η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη βγει στη σύνταξη).
• Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 55ου έτους.


Συνταξιοδότηση στο δημόσιο
Χρόνος
Όριο
Απαιτούμενος Χρόνος
Παρατηρήσεις
Ανδρες
Μέχρι 31-12-2010
60
25 έτη
Μειωμένη
Μέχρι 31-12-2010
65
25 έτη
Πλήρης
2011
56
25 έτη
Μειωμένη
2011
61
25 έτη
Πλήρης
2012
58
25 έτη
Μειωμένη
2012
63
25 έτη
Πλήρης
Από 1-1-2013
62
25 έτη
Μειωμένη
Από 1-1-2013
67
25 έτη
Πλήρης
Μέχρι 31-12-2010
58
35 έτη
Πλήρης
2011
58
36 έτη
Πλήρης
2012
59
37 έτη
Πλήρης
Από 1-1-2013
62
40 έτη
Πλήρης
Πατέρες Ανηλίκων
2011
52
25 έτη
Πλήρης
2012
55
25 έτη
Πλήρης
2013
67
25 έτη
Πλήρης
Μητέρες ανηλίκωνΜέχρι 31-12-2010
50
25 έτη
Πλήρης
2011
52
25 έτη
Πλήρης
2012
55
25 έτη
Πλήρης
Από 1-1-2013
67
25 έτη
Πλήρης
Γυναίκες
Μέχρι 31-12-2010
55
25 έτη
Μειωμένη
Μέχρι 31-12-2010
60
25 έτη
Πλήρης
2011
56
25 έτη
Μειωμένη
2011
61
25 έτη
Πλήρης
2012
58
25 έτη
Μειωμένη
2012
63
25 έτη
Πλήρης
Από 1-1-2013
62
25 έτη
Μειωμένη
Από 1-1-20103
67
25 έτη
Πλήρης


http://www.ergasiaka-gr.net/

Επιστρέφονται άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας εν όψει των εκλογών

Επιστρέφονται άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας εν όψει των εκλογών

Με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιστρέφονται από 21-01-2015 οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και 20.01.2015, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι 20-01-2015 δεν θα εκτελεστούν

Εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, για τις εξής παραβάσεις:
 •     Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
 •     Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
 •     Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
 •     Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων
 •     Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

http://www.ergasiaka-gr.net/

Ελαιόλαδα που ήταν...σπορέλαια απέσυρε ο ΕΦΕΤΕλαιόλαδα που ήταν...σπορέλαια απέσυρε ο ΕΦΕΤ
Την άμεση απόσυρση παρτίδων από τρία τυποποιημένα ελαιόλαδα απαίτησε ο ΕΦΕΤ αφού όπως διαπιστώθηκε από σχετικούς ελέγχους, ήταν σπορέλαια, που περιείχαν ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα παρακάτω προϊόντα :
Α) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία των 5 L και ημερομηνία λήξης 31-12-2016, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΠΕ, 5ο  χλμ. ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Β) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία του 1 L και ημερομηνία λήξης 30-4-2015, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝ/ ΝΟΣ, ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Γ) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», σε συσκευασία του 1 L και ημερομηνία λήξης 30-12-2016, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, 20o ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ, ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Τα ανωτέρω σπορέλαια διακινούνται από τις εταιρίες «ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ», με έδρα το 4ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ και «ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με έδρα το ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΚΟΡΔΕΛΙΟ, οδός Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16, ενώ διατίθεντο από την εταιρία «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με έδρα τις ΜΟΥΡΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους σχετικούς ελέγχους και καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά,  να μην τα καταναλώσουν.


http://www.ergasiaka-gr.net/

Δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τις εθνικές εκλογές

Δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη για τις εθνικές εκλογές

"Οι μικρομεσαίοι με τη σκέψη στην επόμενη μέρα των εκλογών»

Οι πολιτικές δηλώσεις των τελευταίων ημερών στα ΜΜΕ, λίγο πριν τις εκλογές της Κυριακής, από γνώστες και αδαείς υποψηφίους, από υπεύθυνους και ανεύθυνους εκπροσώπους κομμάτων, ξεπέρασαν κάθε όριο πολιτικής ανεπάρκειας, υποτιμώντας τη νοημοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου που ακούει τα προεκλογικά «σημεία και τέρατα» με ειρωνική δυσπιστία και τιμωρητική διάθεση. Οι υποσχέσεις, οι παροχές, οι ελαφρύνσεις, οι απαλλαγές και οι υπερβολές χωρίς τεκμηρίωση, όχι μόνο δεν γίνονται εύκολα πιστευτές, αλλά αντιθέτως φοβίζουν τους σοβαρούς ανθρώπους και τους νηφάλια σκεπτόμενους ψηφοφόρους, που σέβονται τους κόπους τους και ανησυχούν για το μέλλον των οικογενειών τους. Όσες βεβαίως μεγαλοστομίες έχουν ακόμα να πουν οι εκατοντάδες υποψήφιοι, τελειώνουν το Σάββατο και την Κυριακή μιλάμε όλοι εμείς με την ψήφο μας. Το ζήτημα είναι πλέον σε πιο βαθμό αυτά που θα ακούσουμε από Δευτέρα, θα έχουν σχέση και σύνδεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες.
Η πολιτική ασάφεια δημιουργεί δικαιολογημένα, φοβίες στους μικρομεσαίους με αποτέλεσμα να έχει οδηγήσει την αγορά σε "αδράνεια" πράξεων και σκέψεων. Ξεκάθαρες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί, παρά μόνο από λίγους σοβαρούς και συνεπείς πολιτικούς, με αποτέλεσμα η μεγάλη αλήθεια για την επόμενη ημέρα των εκλογών να μην έχει γίνει απόλυτα κατανοητή και να κρατά τους ανθρώπους της αγοράς σε αγωνία και ανασφάλεια. Οι παραγωγικοί φορείς της πραγματικής οικονομίας, έχοντας θορυβηθεί από την ανευθυνότητα της πολυφωνίας των κομμάτων, ζήτησαν καθαρά λόγια και σαφείς θέσεις, από τους αρχηγούς των κομμάτων, χωρίς όμως ικανοποιητική ανταπόκριση. Ο Πρωθυπουργός, μπορεί να απευθύνθηκε δύο φορές στον επιχειρηματικό κόσμο, δίνοντας κάποιες απαντήσεις στις ανησυχίες μας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, περιμέναμε καλύτερες τοποθετήσεις από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, στα σοβαρά θέματα που ταλανίζουν τους μικρομεσαίους φορολογούμενους.
Το φορολογικό και η υπερφορολόγηση, το ασφαλιστικό και ο ΟΑΕΕ, οι Τράπεζες και η ρευστότητα, η ανεργία εργοδοτών και εργαζομένων, η διαπραγμάτευση του προγράμματος και του χρέους, το ενδεχόμενο σενάριο κουρέματος καταθέσεων ή ακόμα χειρότερα ο εφιάλτης της χρεοκοπίας είναι οι "πληγές" της αγοράς που θα ταλαιπωρούν τους μικρομεσαίους για αρκετό καιρό μετά τις εκλογές. Η έντονη ανησυχία για τη κατάληξη της ελληνικής οικονομίας είναι ο λόγος που αυτές οι εκλογές δεν μας δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον της αγοράς, ούτε ελπίδες για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας. Δύσκολα, λοιπόν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την επόμενη ημέρα θα αποκατασταθεί η ηρεμία στην αγορά, αλλά αντίθετα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ή μέχρι τη λήξη της όποιας πιθανής τεχνικής παράτασης του ελληνικού προγράμματος, θα εξακολουθεί να συντηρείται η αβεβαιότητα και να αυξάνεται η ανησυχία.
Είναι αλήθεια ότι στη μεσαία τάξη όλα τα κόμματα υπόσχονται πολλά προεκλογικά που τα ξεχνούν μετεκλογικά. Είμαστε κάτι «σαν την αγαπημένη, που δεν γίνεται ποτέ σύζυγος». Γιατί, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος που μας κοροϊδεύει, κάποιος που μας εξαπατά; Μήπως φταίμε και εμείς που μάλλον ικανοποιούμαστε να ακούμε αυτά που θέλουμε, παρά τις πικρές αλήθειες που μας στεναχωρούν; Το πάθημα μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν μας έχει γίνει μάθημα. Προσωπικά, θεωρώ ότι μεγάλη σημασία έχει σε αυτές τις εκλογές εκτός από το κόμμα και ποιόν σοβαρό υποψήφιο ψηφίζεις. Ας μη στείλουμε λοιπόν ξανά με την ψήφο μας ανεπαρκείς εκπροσώπους μας στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζω τι κυβερνητικός σχηματισμός θα προκύψει, πώς και από ποιούς θα κυβερνηθούμε μετά τις εκλογές, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα βάσανά μας δεν τελειώνουν την ημέρα των εκλογών, αφού όλοι ανακαλύπτουν τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα του τόπου, μετά την ανάληψη της εξουσίας.
Μακάρι, βεβαίως, οι πολιτικοί του τόπου μας να μας εκπλήξουν ευχάριστα και να επιλέξουν πολιτική συναίνεση και εθνική συνεννόηση, ώστε τελικά όλα να εξελιχθούν θετικά για τον λαό και την πατρίδα μας. Μακάρι να υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα γίνει αποδεκτό από τους δανειστές μας, θα μας βγάλει ομαλά από το μνημόνιο και θα μας απαλλάξει από τα μέτρα λιτότητας, πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μακάρι να επωφεληθεί η οικονομία μας των θετικών αλλαγών, που συντελούνται στην Ευρωζώνη, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από την Ε.Κ.Τ. Άλλωστε λέγεται ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Εμείς πάντως οι μικρομεσαίοι της αγοράς που είμαστε το μεγαλύτερο κομμάτι της μεσαίας τάξης, όσο ζούμε σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο θα ελπίζουμε, αλλά θα παλεύουμε καθημερινά για μια καλύτερη Ελλάδα, που αξίζουμε και δικαιούμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε, όταν οι πολιτικοί άρχοντες της χώρας, που θα επιλέξουμε με ευθύνη να μας κυβερνήσουν, αποφασίσουν  επιτέλους να σεβαστούν τη μεσαία τάξη και να μιμηθούν τον κοινωνικό και οικονομικό πατριωτισμό των μικρομεσαίων....

http://www.esee.gr/