Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την καθαριότητα των κτιρίων του Δασαρχείου Κιλκίς»

Ανακοινώνουμε ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να αναθέσει την καθαριότητα του κτιρίου του Δασαρχείου Κιλκίς για διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Το ποσό της αμοιβής ανέρχεται μέχρι 3.382,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Θα δεχθούμε κλειστές προσφορές μέχρι την 10η πρωινή της 13-2-2015 στα γραφεία μας οπότε και θα ανοίξουμε τις προσφορές.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την Υπηρεσία μας.

Συγκεκριμένα θα λάβουμε υπ’όψη:

- Τον αριθμό των ημερών καθαριότητας ανά εβδομάδα
Τη συχνότητα καθαριότητας των αντικειμένων (υαλοπίνακες, μπαλκόνια, πόρτες, ασανσέρ, κοινόχρηστη σκάλα και είσοδος κ.λ.π.)Τον τρόπο καθαριότητας και κάθε άλλο στοιχείο που θα προταθεί για τη βέλτιστη καθαριότητα των γραφείων μας.

Δεκτές προσφορές θα γίνουν μόνο αυτές που προέρχονται από ελεύθερους επαγγελματίες καθαριότητας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα έκδοσης φορολογικών παραστατικών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2341 0 22 400 κ. Ουρούζη Αγγελική


Μ.Ε. Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.
Ο Δασάρχης Κιλκίς
Γεώργιος Βούρτσας
Δασολόγος με βαθμό Β΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου