Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015Από τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς ανακοινώνεται η διεξαγωγή των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις 9 και 10 Μαΐου 2015 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα ανωτέρω επίπεδα ορίζεται από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.

Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς (21ης Ιουνίου 141, τηλ. επικ/νίας 2341026046) από 08:30 έως 13:30 τις εργάσιμες ημέρες.

Δικαιολογητικά: 
1) Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους

2) Ένα παράβολο δημοσίου και συγκεκριμένα: 

α) των 60€ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2)

β) των 80€ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2)

γ) των 100€ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2)

3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας. Για τους ανήλικους υποψήφιους κάτω των 12 ετών, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

4) Ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗ που διατίθεται προς συμπλήρωση από τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς.

http://gnomikilkis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου