Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για 8 ώρες εβδομαδιαίωςΑπό τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κλάδων, που επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι καθηγητές για 8 ώρες εβδομαδιαίως, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Με βάση το με αρ. πρωτ. 10199/Ε2/21-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την παρ.16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 και το αρ. πρωτ.25112/13-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Οι αιτήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων θα κατατεθούν από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 έως και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς αυτοπροσώπως (21ης Ιουνίου 141, 3ος όροφος) ή με φαξ (23410 22339) (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 26046)

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
3

ΠΕ14.01-ΠΕ14.02-ΠΕ14.06 
ΙΑΤΡΩΝ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΕ18.10 – ΠΕ18.11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
3
ΠΕ18-07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
3
ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ

http://gnomikilkis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου