Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ- ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
C:\Users\Anastasia\Desktop\Full logo.png
ΚΕΚ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΕΔΡΑ: Δοϊράνης 56, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,  Τηλ/Fax : 23410 28705 – 29690, 23411 02185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εθν. Αμύνης 37 (ΑΚΡΙΤΕΣ), Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο, Τηλ/Fax : 23430 97340
epimorf@otenet.gr             www.epimorfotiki.gr  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Νέες εγκρίσεις  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+


Το ΚΕΚ- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης2  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ μετά την υποβολή συγκεκριμένων σχεδίων στην τελευταία περίοδο υποβολής αιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ έλαβε την έγκριση για υλοποίηση πέντε (5)  σχεδίων διακρατικής συνεργασίας. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα που υποβλήθηκαν στην εθνική υπηρεσία της χώρας μας, ενώ τα αποτελέσματα που αφορούν στη συμμετοχή της Επιμορφωτικής ως φορέα εταίρου δημοσιεύτηκαν στις αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες των συντονιστών εταίρων.
Τα εγκεκριμένα σχέδια επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση και άλλων ανταγωνιστικών προτάσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και αναφέρονται ακολούθως:
Οικολογική ανάπτυξη και διαχείριση του αγρο-διατροφικού τομέα
Καινοτόμος δάσκαλος – Μαθητής με κίνητρο: Επίλυση προβλημάτων συνεργασίας 
Βελτίωση γνώσεων τεχνολογίας για εκπαιδευτές ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ για τον σχεδιασμό και τη χρήση μεθοδολογιών m-learning 
E-learning από τη Φύση
Πώς να κερδίσουμε την πρόκληση: Διεθνοποίηση Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Στο πλαίσιο υλοποίησης του καθενός θα πραγματοποιηθούν κινητικότητες στις συμμετέχουσες χώρες με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Μάλιστα την τρέχουσα εβδομάδα θα ταξιδέψουν στη Λιθουανία δύο στελέχη της Επιμορφωτικής για τις ανάγκες της εναρκτήριας συνάντησης του δεύτερου κατά σειρά προαναφερόμενου σχεδίου.  Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λιθουανία θα δημοσιευτούν στη συνέχεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου