Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Δέκα επιμορφωτικά σεμινάρια υλοποίησε με επιτυχία η Επιμορφωτική Κιλκίς

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), και από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας - ΚΕΜΕΑ υλοποίησε με επιτυχία δέκα (10) επιμορφωτικά σεμινάρια για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.
Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα:

- Οργανώνονται και υλοποιούνται από το ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. σε πιστοποιημένες αίθουσες, με εκπαιδευτική μεθοδολογία απολύτως σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.
Πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).Έχουν συνολική διάρκεια 105 ώρες, θεωρητικής κατάρτισης, (οργανωμένης σε πρωινά ή/και απογευματινά τμήματα). Απευθύνονται σε άτομα, είτε για έκδοση άδειας εργασίας είτε για ανανέωση της άδειας εργασίας τους σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας,

Οι εκπαιδευτές έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στόχος των προγραμμάτων είναι, να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για τη διαδικασία εξετάσεων της πιστοποίησης που ακολουθεί.

Τα τμήματα 250 καταρτισθέντων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης με επιτυχία 100%.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται η υλοποίηση και άλλων τμημάτων κατάρτισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου