Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου Παιονίας


Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (215.250,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠ.Α. 23% , δαπάνη η οποία είναι κατά 200.000,00€ επιλέξιμη από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, ενώ το ποσό των 15.250,00€ καλύπτεται από δημοτικούς πόρους.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την διακήρυξη, την περίληψη αυτής και τα παραρήματά της...http://www.municipalityofpaionia.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi/diakirixi-exoplismou-perivallontos-06_07_2015.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου