Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Προμήθεια ειδών τροφίμων (είδη αρτοποιείου) Δήμου Παιονίας έτους 2015Ύστερα από το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού του Δήμου Παιονίας για την ανάδειξη προμηθευτή στην "Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου έτους 2015" για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου, θα πρέπει ο Δήμος Παιονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ , να προχωρήσει στην ανεύρεση προμηθευτή που θα προκύψει μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης - διαπραγμάτευσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το λόγω αυτό καλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές (αρτοποιοί) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας την προσφορά* τους στα γραφεία του Δήμου ΠαιονίαςΜ. Αλεξάνδρου 75-77 έως και την Παρασκευή 17-07-2015.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα τηλέφωνα : 23433-50137, 23433-50169 και φάξ:23433-50169


* Τα έντυπα των προσφορών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από τους Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγους του Δήμου Παιονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου