Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Προμήθειες Δήμου Παιονίας έτους 2015- Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Ο Δήμος Παιονίας πρόκειται να καλύψει ανά Δημοτικές Ενότητες, τις ανάγκες του σε: 
α) Ηλεκτρολογικό Υλικό,
θα προχωρήσει στην σύναψη συμβάσεων με τους ανάδοχους προμηθευτές, που θα προκύψουν με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Καλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Μεμετζή Κων/νου, στον Δήμο Παιονίας  Αλεξάνδρου 75-77, έως και την Τρίτη 27-01-2015 και ώρα 13:30 και όχι νωρίτερα.

Οι προμηθευτές μπορούν να προμηθεύονται τον πίνακα-λίστα των υλικών για τα οποία επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Παιονίας (Μ.Αλεξάνδρου 75-77, Πολύκαστρο).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Παιονίας παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πράσινου & Ηλεκτροφωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα τηλέφωνα 2343350117, 6970111544.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου