Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 56 ΚΙΛΚΙΣ 611 00
   Τηλέφωνο 23410 29690, 28705 - Fax: 23410 28705
e –mail : epimorf@otenet.gr


                                                                                     
Θέμα: Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία  «Μέτρα για την βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία»,σε όλες τις επιχειρήσεις ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας επικινδυνότητας Β και Γ τεχνικός ασφαλείας μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα και – για τις επιχειρήσεις Β κατηγορίας – πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Επιμορφωτική Κιλκίς, έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους από 600 εργοδότες του νομού μας σαν Τεχνικούς Ασφαλείας και οι εν λόγω επιχειρηματίες απαλλάχθηκαν από την ετήσια επιβάρυνση της ανάθεσης των καθηκόντων σε τρίτο. Επιπλέον, η Επιμορφωτική Κιλκίς προσφέρει έκπτωση 10/% σε Συλλόγους  ή ομάδες άνω των 15 ατόμων.
Σε επιχειρήσεις της Β Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 35 - 7 ημέρες και το κόστος ανά άτομο 160 ευρώ
Σε επιχειρήσεις Γ Κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 10 - 2 ημέρες και το κόστος  ανά άτομο 85 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση
Σαμαρά Σούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου